Deadline 2030?

25 augustus 2022

De afgelopen dagen was er veel discussie over de doelstellingen van het stikstofbeleid in 2030. Minister Hoekstra heeft gezegd dat voor het CDA de deadline van 2030 niet heilig is, terwijl de VVD en D66 wel aan dit jaar vast willen houden. Waarom is dat jaartal 2030 nou zo belangrijk?

Het gaat slecht met onze natuur. Wie op de heide loopt ziet steeds meer gras en bramen, snelle groeiers, die de heide verdrukken. Stikstof zorgt voor meer voedingsstoffen in de bodem en heide natuur is van nature voedselarme grond. Door de toename van stikstof verzuurt de grond en zullen in eerste instantie stikstofminnende planten de kans grijpen om te groeien. maar dit is tijdelijk. De grond verzuurt verder en uiteindelijk zullen ook deze planten daar last van krijgen en zal de heide afsterven.

Maar de natuur in ons land is toch door de mens gemaakt?… Nee, niet overal. Er zijn van nature zandgronden in ons land die voedselarm zijn. Waar er op sommige plekken actief verschraald moet worden is dat in veel heidegebieden niet het geval, die bodem was altijd al schraal. Maar door stikstof verandert dat. Deze verzuring is ook heel nadelig voor vogels, want er zit geen dan calcium meer in de grond. Calcium die zij nodig hebben voor gezonde botten en het kunnen leggen van gezonde eieren. Bovendien heeft Nederland afspraken gemaakt over het goed omgaan met onze natuur en die afspraken in wetten vastgelegd. Natuurorganisaties dagen terecht de staat voor de rechter wanneer de regering zich niet aan haar eigen wetten houdt. De rechter kan niet anders dan de natuurorganisaties in het gelijk stellen.

Het is dus zaak dat de hoeveelheid stikstof snel daalt. Nu is de emmer vol en staat de kraan nog open dus loopt de emmer over. De afgelopen jaren is er al veel gebeurd, maar de kraan staat nog steeds half open. De grootste uitstoter is het boerenbedrijf en dan met name de veeteelt. Maar ook de industrie, en de luchtvaart zullen moeten minderen. Alleen de kraan dicht draaien is echter niet voldoende. Als je met die emmer wilt gaan lopen zonder te morsen, lees weer verder ontwikkelingen willen doen zoals woningbouw, dan zal die emmer ook echt een stuk leger moeten zijn. Hoe langer je wacht met het dichtdraaien van die kraan, hoe leger die emmer moet zijn omdat de natuur steeds verder beschadigd zal raken.

Maar dat is niet het enige, want als je dat water wil gebruiken om te drinken dan zal het schoon moeten zijn. Ons water is nu vervuild en ook dat zorgt voor problemen. De vervuiling komt grotendeels door het uitrijden van mest en gebruik van zogenaamde gewasbestrijdingsmiddelen (hierna gif). Uiteraard ook van industrie die lozingen doet waarin slechte stoffen zitten. Nerderland is in de EU koploper in het gebruik van mest en gif op het land. En dat brengt ook ons grond- en drinkwater in gevaar. Dit is dus nog een reden waarom we in moeten grijpen. Voordat ook hier wetgeving vanuit Europe van kracht wordt die dit eist. Het duurt namelijk even voordat deze stoffen het grondwater hebben bereikt, maar als ze er eenmaal inzitten dan is het te laat.

Natuurlijk heeft ook de droogte invloed op ons natuurlandschap en ons water, maar dat is wellicht iets voor een volgde blog.