“Deze coalitie zit er nu bijna acht jaar, maar de meest basale zaken zijn nog steeds niet op orde”

28 december 2018

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben maandag 17 december snoeiharde kritiek van Provinciale Staten op hun functioneren overleefd. Op initiatief van de PvdA is een zogenoemde motie van treurnis aangenomen over het handelen van GS bij belangrijke projecten als de Uithoflijn, de tramlijn die het centrum van Utrecht met het universiteitscomplex moet verbinden. Een motie van treurnis heeft niet direct politieke gevolgen, maar het blazoen van dit college is stevig aangetast.

Volgens de Staten hebben de gedeputeerden onvoldoende grip op het ambtelijk apparaat en wordt elk groot project miljoenen duurder dan voorzien. De Staten krijgen steeds te weinig en onvolledige informatie. “Deze coalitie van VVD, D66, CDA en GroenLinks zit er nu bijna acht jaar, maar de meest basale zaken zijn nog steeds niet op orde”, aldus fractievoorzitter van de PvdA Rob van Muilekom. De motie van treurnis werd gesteund door bijna de gehele oppositie en coalitiepartij D66.

De provincie behandelde 17 december twee zeer kritische rapporten van de Rekenkamers. Een over de Uithoflijn, die geen 300 maar meer dan 400 miljoen euro gaat kosten. En een over een reeks fouten die zijn gemaakt bij de voorgenomen verkoop van bouwkavels bij de voormalige militaire vliegbasis in Soesterberg. Gedeputeerde Mirjam Maasdam (CDA) behield op het nippertje de steun van de coalitie van CDA, VVD, D66 en GroenLinks en overleefde zo een motie van wantrouwen over haar handelen bij die verkoop. Daarmee was volgens de Rekenkamer zo’n beetje alles mis, terwijl Provinciale Staten erbuiten werden gehouden.

Over toezicht op de bouw van de Uithoflijn struikelden eerder dit jaar al VVD-gedeputeerde Verbeek en de provinciesecretaris. De nieuwe gedeputeerde Dennis Straat (VVD) kreeg het voordeel van de twijfel, al kon hij niet garanderen dat er nu geen tegenvallers meer aan het licht komen. De accountant heeft bijvoorbeeld de jaarrekening 2017 van de provincie nog steeds niet goedgekeurd, omdat er onvoldoende inzicht was in de personeelskosten en tussentijdse wijzigingen van de projectbegroting. De minister van BZK heeft inmiddels ook ingegrepen en de voorschotten richting provincie van 4 miljoen euro per week stopgezet.

Zeker zijn van een goed bestuur, dat wil je toch voor elke Utrechter.