Door op 11 juni 2013

Dure blunders in asbestdossier

De PvdA-fractie heeft haar vrees bewaarheid zien worden in de uitkomsten van het gisteren gepresenteerde asbestrapport.

Fractievoorzitter Kees de Kruijf: “het college en in het bijzonder verantwoordelijk gedeputeerde Bart Krol hebben in dit complexe dossier aan chronische bestuurlijke zelfoverschatting geleden”. De partij heeft met het oog op maximale transparantie en publieke verantwoording samen met D66 het initiatief genomen tot een motie waarbij het college van GS is opgedragen onderzoek te laten doen naar de gang van zaken.

Uit het onderzoek blijkt dat het college van Gedeputeerde Staten met koper de Waal afspraken heeft gemaakt met daarin een boetebeding dat uiteindelijk vele miljoenen belastinggeld heeft gekost. Verantwoordelijk gedeputeerde Bart Krol kon de afspraken niet nakomen, verloor meerdere juridische zaken en heeft de risico’s ernstig onderschat volgens het rapport. Zo heeft het college van GS, in afwijking van het eigen ambtelijk advies, besloten om de asbestsanering niet extern te gunnen voor de geoffreerde prijs van 5 miljoen euro, maar te kiezen voor een goedkope, beperkte sanering in eigen beheer. Dit terwijl er ruime documentatie (o.a. foto’s) voorhanden was waarop de grootschalige omvang van de asbestproblematiek in het oude provinciehuis evident was.

Het stoort de PvdA dat goede adviezen genegeerd werden door GS, terwijl de verkeerde adviezen juist wel werden opgevolgd. Fractievoorzitter Kees de Kruijf:  “De provincie begaf zich in zinloze gerechtelijke procedures die tot drie keer toe verloren werden. De foutieve inschatting over de eigen positie die bij herhaling is gemaakt door de gedeputeerde heeft de Utrechtse belastingbetalers bijna 7 miljoen euro extra gekost. Het is de dure plicht van bestuurders om zelf na te blijven denken en de juiste afwegingen te maken. Deze heilloze weg had niet begaan mogen worden. Het college van GS en in het bijzonder Bart Krol zullen daarvoor verantwoording moeten afleggen in Provinciale Staten.”

Aanstaande maandag wordt het rapport behandeld in de Provinciale Statenvergadering. De PvdA wacht de discussie af, maar twijfelt ernstig aan de mogelijkheden om met deze gedeputeerde nog verder te gaan.

Het rapport is openbaar en beschikbaar via de website: https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2013/17-juni/14:00