Door Rob van Muilekom op 28 januari 2016

Een gezond en sociaal 2016 toegewenst!

Een goede gezondheid staat voor mij op nummer één als wens voor het nieuwe jaar. Dat wens ik iedereen toe, ook de vele vluchtelingen die elk dag nog steeds het nieuws bepalen. Daarnaast is 2016 voor mij het jaar dat ik hoop dat het herstel van de economie goed doorzet en dat iedereen het beter krijgt dan in de afgelopen jaren. Met bijvoorbeeld een baan die bij je past en de juiste zorg voor ieder individu. Er zijn de afgelopen tijd veel grote hervormingen in het sociale domein doorgevoerd; nu het economisch weer beter gaat vind ik het de taak van de PvdA om te bezien waar de hervormingen goed zijn geland, maar ook in te grijpen waar de hervormingen te ver blijken door geschoten.

Als PvdA doen we er nog steeds echt toe, ook bij de provincie Utrecht. Vier belangrijke waarden zijn voor de PvdA-statenleden leidend in 2016 in de Provinciale Staten van Utrecht:

  1. Solidariteit: de helpende hand bieden aan kwetsbare mensen. Dat betekent dat we fatsoenlijke opvang willen voor de vele vluchtelingen in de provincie Utrecht. Om dit te realiseren willen we met de gemeenten bespreken in welke aantallen fatsoenlijke opvang mogelijk is. Daarbij is aandacht voor het zorgen van draagvlak bij de Utrechters is van groot belang.
  2. Toegankelijkheid: kansen bieden en iedereen de mogelijkheid geven zich goed te ontwikkelen en te scholen. Een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is voor de PvdA een speerpunt. Het realiseren van leerwerkplekken en voldoende stageplaatsen binnen de taken van de provincie is daarbij nog hard nodig. Daarnaast is het bedrijfsleven in Utrecht zeer vernieuwend, zoals bijvoorbeeld op het Utrechts Science Park en in de Foodvalley. Het creëren van voldoende- en garantiebanen, ook voor mensen met een lagere opleiding is daardoor mogelijk en voor ons erg belangrijk.
  3. Rechtvaardigheid: Een eerlijke samenleving waar iedereen de passende woning en zorg krijgt die hij/zij nodig heeft, is niet alleen voor de PvdA-ers in de gemeenten een speerpunt maar ook bij de PvdA in de provincie. Wat ons betreft moet de provincie moet samen met de Utrechtse gemeenten de vernieuwing van wijken stimuleren en zorgen dat gespreid over de provincie er voldoende woningen zijn voor de vele woningzoekenden. Wat ons betreft met extra aandacht voor de mensen met een verblijfsvergunning.
  4. Vooruitgang: We willen investeren in een mooie toekomst waarbij de productie van schone energie voorop staat, waar die lelijke leegstaande kantoren en andere panden worden gesloopt of getransformeerd en waar iedereen kan genieten van de aantrekkelijke natuur, landschap en cultuurhistorie van onze provincie.

Samen met mijn collegefractiegenoten Pauline, Ali, Kees, Julie, Willy en Nina ga ik in 2016 voortvarend aan de slag. In deze nieuwsbrief lichten de fractieleden dat verder toe. We zoeken daarbij graag de samenwerking en afstemming met onze leden, de lokale fracties in de gemeenten als ook de PvdA-ers in de 2e en 1e Kamer. Samen staan we sterker.

Aan de slag en samen maken we er wat van – een goed 2016!
Rob van Muilekom, Fractievoorzitter PvdA PS Utrecht

Rob van Muilekom

Rob van Muilekom

Al bijna 25 jaar woon ik in de mooie wijk Kattenbroek in Amersfoort. Mijn drie kinderen zijn inmiddels het huis uit en aan de studie. Ik ben geboren in Den Bosch en kom uit een bouwvakkersfamilie. In Wageningen heb ik Milieuhygiëne en Planologie gestudeerd. Tussen 2006 en 2014 ben ik actief geweest als raadslid en

Meer over Rob van Muilekom