20 september 2015

Een succes voor de PvdA: Groene leerwerkplaatsen voor werkloze jongeren

In juni 2015 heeft de Statenfractie een motie ingediend waarmee de PvdA voorstelt om het terugdringen van de jeugdwerkeloosheid te combineren met het goed beheren van natuur en landschap. Dit laatste staat onder druk omdat er steeds minder budgetten zijn en er een groter beroep wordt gedaan op vrijwilligers.

In de motie roept de PvdA de Provincie op om aan te sluiten bij het genomen initiatief van het LEU (Landschap Erfgoed Utrecht) om een nieuw leerwerkbedrijf voor het beheer van natuur en landschap te ondersteunen. Deze motie is in juni aangenomen en op dit moment is de eerste stap genomen.

De Provincie Utrecht ondersteunt namelijk een pilot die werkloze jongeren de mogelijkheid geeft een opleiding te volgen in natuur- en landschapsbeheer en werkervaring op te doen. Zo krijgen zij een duwtje in de rug om uit het uitkeringscircuit komen. Bovendien vergroot de pilot de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor natuurbeheer. Dit kunnen we zeker een succes noemen voor de Statenfractie van de PvdA. De PvdA laat zien ook vanuit de oppositie verschil te kunnen maken.