Door op 28 januari 2016

Energietransitie moet van onderop komen

De energieambitie van de provincie mag wat ons betreft hoger. Als PvdA Statenfractie roepen we dit dan ook constant. We vinden dat de provincie maatschappelijke initiatieven die hieraan meehelpen actief moet gaan ondersteunen, dat kan op diverse manieren. Als Provinciale Staten gaan we nu in een gezamenlijk traject in gesprek met partners om dit verder te onderzoeken en uit te werken.

De PvdA Statenfractie wil dat de provincie een activerende rol gaat spelen zodat we creatieve inwoners met interessante ideeën op het gebied van energietransitie een duwtje in de rug kunnen geven. Als Statenlid wil ik om de tafel met bewonersgroepen, bedrijven en organisaties. Ik zoek initiatieven die bijdragen aan onze ambitie.

Zijn er initiatieven die onze aandacht verdienen? Heb jij innovatieve ideeën waar de provincie bij zou kunnen helpen? De PvdA Statenfractie heeft een hoge energieambitie en zoekt naar samenwerking met inwoners, organisaties en initiatieven om deze energieambitie ook te halen! We horen jullie graag.

Ali Essousi, Woordvoerder Energietransitie PvdA PS Utrecht