Door Willy Wagenmans op 28 januari 2016

Fietsverbinding A27 Houten-Vianen forse stap dichterbij

De PvdA in de Provincie Utrecht vindt het belangrijk dat er goede fietsverbindingen zijn in de provincie, fietsen is gezond, milieuvriendelijk en het geeft de inwoners van Utrecht de bewegingsvrijheid om te gaan en staan waar ze willen in de provincie. Afgelopen jaar hebben wij ons voor dit ideaal ingezet en de eerste resultaten zijn behaald.

Met de goedkeuring van een motie van PvdA Tweede Kamerlid Duco Hoogland c.s. in begin december is een langgekoesterde wens van de PvdA provincie Utrecht voor een fietsverbinding tussen Houten en Vianen langs de A27 over de Lek een forse stap dichterbij gekomen. Samen met betrokken gemeenten, Fietsersbond en andere partijen heeft de PvdA al langer gepleit om de op stapel staande verbreding van de brug A27 over de Lek te gebruiken voor het aanbrengen van een fietsverbinding tussen Houten en Vianen. Op 2 november jl. is tijdens de Provinciale Statenvergadering nog een motie van de PvdA en de CU hierover ingediend en met brede steun aangenomen. Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht vonden de meerkosten echter te hoog en dreigden af te haken. Door goed samenspel tussen de landelijke en provinciale PvdA-fractie zal het Rijk nu 50% van de kosten voor haar rekening nemen, waardoor het project wel haalbaar is geworden.

Hiermee wordt een knelpunt voor fietsers over de Lek tussen Utrecht en de Vijfheerenlanden opgelost en de lokale fietsinfrastructuur in Utrecht aanzienlijk verbeterd. Dit draagt bij aan de fietsbereikbaarheid van bijvoorbeeld het Utrecht Science Park maar ook de recreatieve fietser zal hiervan profiteren. En het past prima bij het imago van Utrecht als fietsprovincie.

Willy Wagenmans, Commissielid PvdA provincie Utrecht

Willy Wagenmans

Willy Wagenmans

Ik woon sinds 1998 in Houten, waar ik 12 jaar actief ben geweest in de lokale politiek, waarvan vier jaar (2006-2010) als wethouder en vier jaar als fractievoorzitter. Ik heb economie gestudeerd en daarna bijna 20 jaar gewerkt bij de FNV en 12 jaar bij de provincie Noord-Brabant. Sinds eind 2015 ben ik met pensioen.

Meer over Willy Wagenmans