Fijne Paasdagen

2 april 2021

Daar zitten we dan, een jaar nadat het Coronavirus toesloeg en onze levens ingrijpend veranderde. Het zou een paar weken, misschien wel een paar maanden ellende opleveren, althans dat dachten we toen. Maar het zou wel overwaaien en na de zomer kon alles weer normaal zijn, na de zomer van 2020 welteverstaan. Inmiddels weten we beter en wachten we, de één wat geduldiger dan de ander, het moment af dat er voldoende mensen gevaccineerd zijn, waardoor de dreiging van het virus verdwijnt en we ons weer vrij kunnen bewegen.

In de tussentijd gaat in de Provincie Utrecht veel gewoon door. Provinciale Staten vergaderen al een jaar hybride; De commissievergaderingen gaan via MS teams, bij de Statenvergaderingen zijn de statenleden deels fysiek aanwezig, deels online. Stemmingen gebeuren geheel online.

Er zijn geen werkbezoeken en Julie, Annet, Osman, Mohamed, Gert en ik zien elkaar voornamelijk op het scherm. Dat is natuurlijk niet de manier waarop we ons hadden voorgesteld het statenwerk te doen. Juist het contact met elkaar en ontmoetingen zijn zo waardevol.

Maar Corona mag geen excuus zijn om de doelen die de PvdA-fractie in 2019 in het coalitieakkoord heeft gesteld niet te halen. Op sommige punten helpt het virus ons zelfs een beetje. Schonere lucht, minder CO2 uitstoot, minder files, meer mensen pakken de fiets, dat zijn positieve effecten.

Maar tegelijkertijd zijn er ook zorgen. De rijken slaan zich wel door de crisis heen, maar juist bij mensen die wat minder te besteden hebben en bij kwetsbaren zijn de zorgen groot. Er is veel eenzaamheid, steeds meer mensen kampen met psychische problemen, de werkeloosheid stijgt, het is nog moeilijker geworden om een stageplaats te vinden, om over een betaalbare woning maar te zwijgen. We zullen een tandje moeten bijzetten om armoede en onzekerheid tegen te gaan. Om de kloof tussen arm en rijk en sociale ongelijkheid uit te bannen.

Gedeputeerde Rob van Muilekom boekt mooie resultaten bij het versnellen van de bouw van betaalbare woningen. Maar het effect daarvan in natuurlijk niet meteen zichtbaar, daar zullen we even geduld voor moeten hebben. En als er iets is dat we het afgelopen jaar hebben geleerd is het wel geduld hebben.