Door Rob van Muilekom op 14 november 2016

Fractievoorzitter Rob van Muilekom trapt Natuurwerkdag af

Op zaterdag  november was ik bij de opening van de Natuurwerkdag in Kockengen. Jong & oud en man & vrouw toonden hun betrokkenheid en inzet. En wat een mooie verhalen over die bijzondere vogels en de ontwikkeling van de natuur in hun directe omgeving. Bijna 14.000 mensen hebben zaterdag 5 november in heel Nederland gewerkt aan het behoud van natuur en het landschap. Op 545 locaties in Nederland, ruim 20 meer dan in 2015, is gezaagd, gesnoeid en opgeruimd. Het wisselvallige weer heeft deelnemers er niet van weerhouden mee te doen aan de Natuurwerkdag. Werken in de natuur is geschikt voor jong en oud. En dat was te zien op de werklocaties, waar bijna overal kinderactiviteiten waren georganiseerd waar veelvuldig gebruik van is gemaakt.

Het WereldNatuurFonds liet onlangs in een TV-reportage zien dat de biodiversiteit in Europa en in het bijzonder in Nederland onder grote druk staat. Vogelbescherming Nederland stelt dat de Nederlands overheid tekort schiet om de populaties op peil te houden; het gaat al decennia slecht met de grutto, de kievit en de scholekster. Sinds de jaren ’80 is het aantal paren grutto’s afgenomen van 100.000 naar 30.000.

Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen en behouden van natuur. Zorg voor landschap zoals onderhoud aan (knot)bomen, hagen, boomgaarden en houtwallen is steeds meer in vrijwilligershanden. Wat ben ik trots op de vele vrijwilligers en hoe belangrijk is het dat de vrijwilligers goed opgeleid en ondersteund worden om hun werk goed te kunnen verrichten. Dankzij hen kan iedereen blijven genieten van het karakteristieke Nederlandse landschap. Wil je ook een bijdrage leveren aan het landschap, kijk dan eens op onder vrijwilligerswerk voor actuele vacatures.

De fractie zet zich ook in Provinciale Staten volop in voor natuur en biodiversiteit. Tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten sprak ik mijn zorgen nog uit over de natuurwaarden in het agrarisch cultuurlandschap. Ik vind dat vanuit de provincie Utrecht instanties als Landschap Erfgoed Utrecht en de diverse Instituut van Natuureducatie en Duurzaamheid-organisaties voldoende financiële middelen moeten krijgen; de fractie pleitte daarom voor extra geld voor het herstel van het landschap en bescherming van dier- en plantensoorten. Juist ook om de vele vrijwilligers en lokale natuurgroepen goed te ondersteunen. En daarmee de biodiversiteit  een extra impuls te geven.

Stevige afspraken dient de provincie nu met de agrarische collectieven te maken om het weidevogelbeheer te verbeteren. En de vele vrijwilligers actief in diverse lokale natuurgroepen in onze provincie Utrecht vervullen een belangrijke rol bij het beheer van natuur en landschap. Herstel en aanleg van landschapselementen in het agrarisch cultuurlandschap zijn broodnodig voor verhoging van de  natuurwaarden en vergroting van de biodiversiteit om de leefomgeving van planten en dieren te verbeteren.

(Foto’s: Frits van der Gronde)

natuurwerkdag-2 natuurwerkdagfritsvandergronde-nl-natuurgroep-kockengen-6317

Rob van Muilekom

Rob van Muilekom

Al bijna 25 jaar woon ik in de mooie wijk Kattenbroek in Amersfoort. Mijn drie kinderen zijn inmiddels het huis uit en aan de studie. Ik ben geboren in Den Bosch en kom uit een bouwvakkersfamilie. In Wageningen heb ik Milieuhygiëne en Planologie gestudeerd. Tussen 2006 en 2014 ben ik actief geweest als raadslid en

Meer over Rob van Muilekom