Door Kees de Kruijf op 15 februari 2018

Gaat de Nederlandse tabaksindustrie binnenkort in rook op? 

Ook wij steunen de aangiftes tegen tabaksfabrikanten en daarom dienen we op 19 maart een motie in. Roken is volgens het Nederlands Huisartsengenootschap de belangrijkste enkelvoudige verklaring van gezondheidsproblemen en vroegtijdige sterfte in Nederland. Roken veroorzaakt kanker in allerlei verschillende delen van het lichaam.

Jaarlijks krijgen maar liefst 19.000 Nederlanders kanker door het roken en 20.000 mensen sterven ieder jaar door roken of meeroken. Naast kanker en sterfte leiden de schadelijke stoffen in tabak ook tot veel chronische ziektes. De tabaksindustrie heeft mensen tientallen jaren bewust proberen te misleiden met informatie over roken. Wij vinden dat de Utrechtse burgers recht hebben op eerlijke en objectieve informatie. Daarom steunen wij de vele maatschappelijke organisaties die aangifte hebben gedaan tegen de vier grootste Nederlandse tabaksfabrikanten wegens valsheid in geschrifte, opzettelijke benadeling van de gezondheid en zware mishandeling.