Gedeputeerde Van Muilekom opnieuw kandidaat voor PvdA Utrecht

Door Hans Adriani op 18 februari 2023

 

Rob van Muilekom, (kandidaat-)gedeputeerde Provincie Utrecht © Saskia Ritzema

De PvdA provincie Utrecht draagt Rob van Muilekom opnieuw voor als hun kandidaat gedeputeerde voor de provincie Utrecht. “Rob van Muilekom heeft de afgelopen vier jaar laten zien dat hij de rol van gedeputeerde op een goede en voor onze partij herkenbare manier invult. Hij heeft een goed netwerk opgebouwd en zijn verhouding met andere partijen binnen provinciale staten is uitstekend”, licht lijsttrekker Hans Adriani toe.

Van Muilekom heeft zich de afgelopen jaren met name ingezet voor fatsoenlijke en betaalbare woningen in de provincie en sloot om die reden regionale woondeals af met gemeenten en woningcorporaties. Daarnaast is er veel bereikt op het gebied van een gezonde leefomgeving, een – ook na corona – levendige cultuursector, bijzonder erfgoed en recreatie en natuur in de nabijheid van woonwijken.

De Sociale Agenda van de provincie staat voor Van Muilekom op nummer 1: “Bij de uitvoering van haar taken moet de provincie keuzes maken waarbij gedacht wordt aan de betekenis daarvan voor élke Utrechter. Zeker ook de groepen die kwetsbaar zijn of in de verdrukking zitten. De mens centraal!”, motiveert Van Muilekom.

De afgelopen jaren heeft Van Muilekom ervaren dat de provincie een steeds grotere rol krijgt. In goede samenwerking met de gemeenten is de provincie Utrecht beter op de kaart gezet bij het rijk, wat zich heeft vertaald heeft in waardering en steun. Denk bijvoorbeeld aan financiële ondersteuning bij plannen voor woningbouw, de groei van de provincie en de aanleg van nieuwe natuur.

De maatschappelijke opgaven zijn groot:  het woningtekort, klimaatadaptatie, de stikstofaanpak, de invulling van de energietransitie en de oplopende problemen in de gebiedsontwikkelingen door o.a. personeelsgebrek. De door Van Muilekom opgebouwde relaties met partners bij het rijk, wethouders, besturen van organisaties en ambtenaren komen daarbij goed van pas.

Adriani: “De PvdA is blij met de kandidatuur van Van Muilekom en we gaan samen vol vertrouwen de laatste fase van de campagne in, op weg naar een mooie verkiezingsuitslag op 15 maart!”

Hans Adriani

Hans Adriani

Na bijna 20 jaar lokale politiek in Nieuwegein, als fractievolger, fractievoorzitter en de laatste 10 jaar als wethouder, heb ik in 2023 de overstap gemaakt naar de provincie. En niet zonder reden: bij alle problemen om te zorgen voor genoeg betaalbare woningen, gezonde natuur, goed openbaar vervoer, duurzame energie en perspectief voor het boerenbedrijf speelt

Meer over Hans Adriani