Door Annet Krijgsman op 12 juli 2017

Geen gaswinning bij Woerden

Maandag 3 juli hebben de Provinciale Staten tijdens de Statenvergadering een motie aangenomen die een duidelijk standpunt inneemt tegen gaswinning bij Woerden.

De verhalen omtrent de gaswinning in Groningen kennen we allemaal: huizen die zwaar beschadigd raken of zelfs onbewoonbaar worden verklaard. Dit komt door door aardbevingen die op hun beurt weer veroorzaakt worden door de gaswinning in het gebied. De NAM voelt zich desondanks niet verantwoordelijk voor de schade omdat er al sprake zou zijn van bodemdaling.

In Woerden zijn ook plannen voor gaswinning, zo werd onlangs door minister Kamp van Economische Zaken bevestigd. Dit gasveld ligt onder een woonwijk waar ruim 10.000 mensen wonen. In maart stelde de PvdA al vragen over deze gaswinning omdat er in Woerden net als in Groningen ook sprake is van bodemdaling. De PvdA vraagt zich af of je echt gas moet winnen onder een woonwijk met alle gevolgen van dien en in een gemeente waar het gemeentebestuur aangeeft klimaatneutraal te willen worden. Wat ons betreft niet. De PvdA zet liever in op duurzame, hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen en waar mogelijk windmolens. Daarnaast gaat onze voorkeur uit naar energieneutraal bouwen. Gas heeft niet de toekomst!

Annet Krijgsman

Annet Krijgsman

Ik ben Annet Krijgsman, 38 lentes jong.  Ik woon al sinds 2000 in Utrecht. De sociaaldemocratie heb ik met de paplepel ingegoten gekregen.  Mijn vader werkte voor een bekende glasfabriek in Leerdam. Ik ben geboren en getogen in Leerdam en kom uit een oer-Hollands gezin.  Ik ben al jaren op verschillende wijzen actief voor de Partij

Meer over Annet Krijgsman