Gewestelijke Vergadering over coalitie in de Staten op dinsdagavond 28 mei

Door Sytse Koopmans op 24 mei 2019

Datum en tijd: dinsdag 28 mei 2019 om 20.00 uur

Locatie: Restaurant en vergaderruimte Seven, Mariaplaats 7, zaal 2 op de eerste etage (geen lift)

De planning en verwachting is dat er op maandag 27 mei een coalitieakkoord is voor PS provincie Utrecht. In deze bijeenkomst willen we het coalitieakkoord voorleggen aan de leden.

De coalitiepartijen willen de woensdag voor Hemelvaart het coalitieakkoord en de kandidaat GS leden presenteren. De installatiedatum is woensdag 5 juni.

Inloop vanaf 19.45 uur, start vergadering 20.00 uur tot ca. 21.30 uur.

Agenda:

  1. Opening, welkom heten en introductie van de agenda.
  2. Vaststelling agenda en mededelingen
  3. Vaststellen verslag vergadering 25 mei 2019 (onder voorbehoud)
  4. Meedoen aan een coalitie bij de provincie.Vanuit de fractie wordt het dan voorliggende akkoord toegelicht, de vergadering wordt gevraagd in te stemmen met dit akkoord en daarmee toe te treden tot de voorgestelde coalitie.
  5. Rondvraag en sluiting
Sytse Koopmans

Sytse Koopmans

Sytse heeft gewerkt als organisatieadviseur en trainer. Hij is nu gepensioneerd en runt een B&B. Hij is ruim 40 jaar lid van de partij en was in 2010 – 2014 raadslid in Utrecht. Afgelopen periode was Sytse voor het gewest actief als coördinator ROSA-leergang.

Meer over Sytse Koopmans