Gewestelijke vergadering over Coalitievorming HDSR op 25 mei

Door Sytse Koopmans op 23 mei 2019

Datum: zaterdag 25 mei 2019

Tijd: Inloop vanaf 09.30 uur, start vergadering 10.00 uur tot ca. 12.00 uur.

Locatie onder voorbehoud: Zaal Tull en ’t Waal, Restaurant Hajé Nieuwegein, Waterliniedok 1 Nieuwegein Langs de A-27

Let op deze site, vergadering gaat alleen door bij een voorliggend coalitieakkoord!

Agenda

 1. Opening, welkom heten en introductie van de agenda.
 2. Vaststelling agenda en mededelingen
 3. Vaststellen verslag vergadering 6 april 2019 (zie website)
 4. Meedoen aan een coalitie bij Waterschap HDSR.
  De onderhandelingen bij het waterschap gaan goed. De huidige coalitie zit rond de tafel met expliciete steun van de PvdD voor de PvdA aan de tafel.
  Verwacht wordt nu om in mei een algemeen bestuursvergadering te hebben voor de benoeming van de hoogheemraden.
  Daarom deze algemene ledenvergadering.
 5. Nieuws over de onderhandelingen bij de provincie
  Zoals jullie in de krant kunnen lezen wordt er nog druk onderhandeld. Voor 25 mei wordt geen akkoord verwacht.
 6. Actualiteiten uit de PS-fractie, door Rob van Muilekom
 7. Actualiteiten uit de Waterschap fractie, HDSR)
 8. Actualiteiten uit het Waterschap AGV en Vallei en Veluwe (indien aanwezig)
 9. Rondvraag en sluiting

 

Stukken

3. Verslag Gewestelijke vergadering 6 april 2019

4. Coalitieakkoord 2019-2023

Sytse Koopmans

Sytse Koopmans

Sytse heeft gewerkt als organisatieadviseur en trainer. Hij is nu gepensioneerd en runt een B&B. Hij is ruim 40 jaar lid van de partij en was in 2010 – 2014 raadslid in Utrecht. Afgelopen periode was Sytse voor het gewest actief als coördinator ROSA-leergang.

Meer over Sytse Koopmans