GroenLinks en PvdA Utrecht tekenen verkiezingsmanifest ‘Groen, Sociaal, Samen’

Door Hans Adriani op 25 februari 2023

Onder grote belangstelling ondertekenden de Utrechtse lijsttrekkers van PvdA en GroenLinks, Hans Adriani en Huib van Essen, afgelopen zaterdag in Overvecht hun gezamenlijke verkiezingsmanifest ‘Groen, Sociaal, Samen’. Daarmee bekrachtigen zij hun gezamenlijke inzet voor een zo progressief mogelijk provinciebestuur.

Hans Adriani: “Om de grote uitdagingen de komende periode op te lossen, is het een sociaal en groen antwoord nodig. Met dit manifest bieden we dat.”

Huib van Essen: “Samen maken we ons sterk voor een zo progressief mogelijke coalitie in de provincie Utrecht. Waarbij groen, sociaal en samen het uitgangspunt zijn!”

Samenwerken met resultaat

De afgelopen vier jaar hebben GroenLinks en de PvdA samen in het provinciebestuur gezeten en gewerkt aan een groene en sociale koers voor Utrecht. Met resultaat! Er werd een Provinciale Omgevingsvisie opgesteld waarin ruimte gevonden is voor wonen, natuur en energieopwekking. Op initiatief van de provincie is met marktpartijen het convenant duurzame woningbouw afgesloten, waarbij inmiddels ook de provincies Noord- en Zuid- Holland en Flevoland zich aangesloten hebben. Er kwam een subsidieregeling voor het versneld isoleren van de eigen woning van mensen met een kleine beurs. Er is een pilot gestart met gratis openbaar vervoer voor ouderen met een kleine beurs en er werd fors geïnvesteerd in betere fietsenvoorzieningen. De woningbouw is versneld en het aandeel betaalbare woningen is flink vergroot.

Grote uitdagingen vragen om sociaal en groen antwoord

De komende jaren staat de provincie voor grote beslissingen over het herstellen van de natuur, betaalbaar wonen, aanpakken van klimaatverandering, verminderen van stikstof, de omschakeling naar duurzame energie en de opvang van vluchtelingen.

De keuzes die de provincie maakt, bepalen voor decennia hoe de provincie er uit zal zien en hoe mensen daarin samen leven. Met het verkiezingsmanifest ‘Groen, Sociaal, Samen’ maken PvdA en GroenLinks duidelijke keuzes over o.a. betaalbaar wonen, meer natuur, een versnelling van duurzame energieopwekking en perspectief voor groen boeren. En ook voor het isoleren van woningen, het creëren van basisbanen, het verbeteren van de bereikbaarheid van zowel steden als dorpen met het OV en gratis OV voor mensen met een laag inkomen.

Het verkiezingsmanifest vormt zo een gezamenlijke agenda voor een groene en sociale provincie Utrecht. Andere politieke partijen worden van harte uitgenodigd zich bij deze agenda aan te sluiten. De complete tekst van het verkiezingsmanifest staat hieronder en op provincieutrecht.groenlinks.nl.

Verkiezingsmanifest Groen, Sociaal, Samen

Hans Adriani

Hans Adriani

Na bijna 20 jaar lokale politiek in Nieuwegein, als fractievolger, fractievoorzitter en de laatste 10 jaar als wethouder, heb ik in 2023 de overstap gemaakt naar de provincie. En niet zonder reden: bij alle problemen om te zorgen voor genoeg betaalbare woningen, gezonde natuur, goed openbaar vervoer, duurzame energie en perspectief voor het boerenbedrijf speelt

Meer over Hans Adriani