Door op 24 juni 2013

Ursula Blom nieuwe vice-fractievoorzitter

In maart 2011 is de huidige Statenfractie zijn werk begonnen. Momenteel is de fractie dus halverwege deze Statenperiode, die loopt tot maart 2015. Tijd voor een (her)bezinning  op de taakverdeling binnen de fractie. Daarbij zal direct na de vakantie in de fractie gesproken worden over de vraag of veranderingen wenselijk zijn in de onderlinge taakverdeling. Voor dit moment is al vast wel besloten dat Ursula Blom de nieuwe vice-fractievoorzitter wordt.

Ursula Blom zit vanaf 2007 in de Provinciale Staten van Utrecht en heeft in meerdere commissies gezeten.

Onder andere heeft ze zich intensief bezig gehouden met mobiliteit en milieu.

Op dit moment zit ze in de commissie Ruimte, Groen en Water, waar ze zich bezighoudt met ruimtelijke ordening (de Provinciale Structuurvisie) en het natuurbeleid.

Daarnaast is ze deze Statenperiode voorzitter van de commissie Wonen, Maatschappij en Cultuur .