Door op 26 september 2013

Hoe kunnen we bio-gas produceren zonder stankoverlast voor de hele buurt te creëren?

In Bunschoten is een bio-gas installatie in gebruik genomen waar visafval wordt omgezet in genoeg gas om alle huizen van Bunschoten , Baarn en soms een deel van Amersfoort te verwarmen. De PvdA juicht dit toe. Helaas stoot deze installatie zoveel stank uit dat veel inwoners van Bunschoten niet meer zonder hinder in hun tuin kunnen zitten. De PvdA wil dat aan de overlast snel een einde komt.
 
Maandag 23 september hebben statenleden waaronder PvdA statenlid Bert  de Vries bij een bezoek aan Bunschoten uitleg over de installatie gekregen en met bewoners gesproken. De bewoners hebben zeer overtuigend helder gemaakt dat de stankoverlast werkelijk ondraaglijk is. De eigenaar van de installatie gaf aan dat diverse maatregelen zijn genomen om de stankoverlast tegen te gaan. Zo is er in 2011 een afsluitende overkapping geplaatst, kort geleden een actief koolfilter en er wordt gebouwd aan drie chemische wassers.
 
De PvdA is voorstander van bio-gas, maar wel zonder stankoverlast voor de omgeving. De PvdA steunt de het college in haar acties om de geldende milieu-regels te handhaven. Wij vrezen echter dat er wordt aangekoerst op een juridisch gevecht. Dat vindt de PvdA niet zinvol. Het is veel beter om naast het handhavingstraject ook actief in overleg met het bedrijf, bewoners en de gemeente te gaan om te proberen een definitieve en bevredigende oplossing te vinden. Verplaatsing naar een locatie ver genoeg verwijderd van de woningen is daarbij zeker een serieuze optie.