Hoe nu verder met piekbelasters?

24 februari 2023

De PvdA heeft met enige verbazing de stukken gelezen over de aanpak van piekbelasters. Voor de PAS-melders in onze provincie is er nog geen oplossing en die lijkt er ook niet te gaan komen. Wat de PvdA betreft had er nog een alinea bij gemogen in de brief naar de minister die de gedeputeerde vorige week verzonden heeft.

Want nu er geen zicht is op legalisatie zijn de beginselen van de rechtstaat in het geding, en moet de overheid, wij dus defacto gaan handhaven om de illegale situatie te gaan beëindigen. Afzien van handhaving is dit ook het terzijde schuiven van deze rechtsstatelijke beginselen. De PvdA vindt dat niet kunnen. Volgens de landsadvocaat moet het algemeen belang zwaarder wegen dan het belang van ca 2500 ondernemers in ons land. Niet-handhaven of gedogen is politiek en bestuurlijk niet langer houdbaar. de natuur leidt eronder. Wij willen daarom van de gedeputeerde horen hoe zij omgaat met eventuele handhavingsverzoeken die nu binnen komen en hoe ze verder duidelijk gaat maken aan de minister dat dit echt zo niet langer kan.