Houden we vast aan echte sociale huurwoningen?

31 januari 2022

In de nieuwsbrief van zomer 2021 schreef ik een stuk over flexibele woonvormen, waarmee je met tijdelijke woningen iets (ook al is het klein) kan doen aan de schaarste van ‘betaalbare’ woningen. Ik heb begrepen dat het college met voorstellen komt richting de Staten en hiermee gehoor geeft aan onze eerder ingediende motie. Echter wil ik het dit keer niet hebben over oplossingen, maar het probleem zelf bespreken, zoals recentelijk Herman Tjeenk Willink het in zijn lezing bij de Provinciale Staten verwoordde. Ik heb grote zorgen ten aanzien van voorraad sociale woningen in ons land en onze provincie. De koopwoningen worden steeds maar duurder. Er worden te weinig huurwoningen gebouwd en gezinnen met een krappe beurs kunnen amper leefruimte bieden aan hun kinderen.

Als PvdA moeten wij weer is durven om te handelen naar onze idealen. De liberalisering, kapitalisering, digitalisering en het alleen maar aan je zelf denken heeft veel schade gebracht aan de maatschappij. Laten we het maar niet hebben over de privatisering. Ik mis de oude woningbouwverenigingen die hun best deden om de sociale woningbouw voorraad in een gemeente op peil te houden. Wat zien we nu? Allerlei bestuurslagen bij de corporaties, weinig in verbinding met de huurders, te veel bezig met de centjes rond krijgen. Gevolg is dat de sociale woningvoorraad steeds stukje bij beetje wordt afgeschoren en inmiddels is er sprake van kaalslag!

Grondgebonden eengezinswoningen worden steeds vaker verkocht. Er zijn straten die in de jaren ’90 bijna allemaal verhuurd werden en waar anno 2022 maar een enkele huurwoning te zien is in het rijtje van huizen.

Vorige maand waren wij op werkbezoek in de wijk Overvecht in Utrecht waar veel renovaties plaatsvinden en daar hoorden wij dat meerdere sociale woningen uit de voorraad worden gehaald, om gemengde wijk te creëerden. Op zich is er niks met deze gedachte. Maar het antwoord op de vraag of er dan in andere wijken dan meer sociale woningen worden toegevoegd is het antwoord: ‘Het is ons uitgangspunt, maar we weten dat het geen gemakkelijke opgave is.’ Dan weet u wel hoe laat het is…

Uiteraard heeft politiek Den Haag een verantwoordelijkheid, maar het gaat niet alleen om de wetgeving of die ene verhuurdersheffing. Ook gaat het mij niet om die stugge wethouder of de directeur van de corporatie. Het gaat mij om de mensen van mijn partij. Wat doen wij als PvdA om ervoor te zorgen dat de zwakkeren en al die mensen en gezinnen, een fatsoenlijke dank boven hun hoofd hebben? In mijn optiek is het te weinig. Gaan wij nu als PvdA man/vrouw opstaan en opkomen voor het behoud van de sociale woningbouw? Stoppen met de verkoop van huurwoningen, toevoegen van nieuwe voorraad en eisen dat de versoepelingen van de verhuurdersheffing ten gunste komen van de huurders. Ook al bent u niet politiek actief kunt u schrijven naar het ministerie, fracties in de Tweede Kamer, woningbouwcorporaties, belangenverenigingen of bijvoorbeeld inspreken in de raad of uw stem laten horen bij bijeenkomsten over woningbouw. Niet voor niets worden er woonprotesten georganiseerd.

Gaan wij nu echt voor de sociale woningen? Ik hoop dat u volmondig JA zegt en daarnaar handelt, welke rol u ook heeft.