6 september 2013

In gesprek met minister Plasterk over de provinciale herindeling

Het gewestelijk bestuur nodigt u van harte uit voor de gewestelijke vergadering die op zaterdag 7 september plaatsvindt in het provinciehuis, Archimedeslaan 6 in Utrecht. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 12.30 uur.

In de gewestelijke vergadering zal minister Ronald Plasterk de plannen voor de fusie van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht toelichten. Hij zal aangeven hoe hij dit traject de komende tijd gaat aanpakken en hoe hij de sceptici gaat overtuigen. In de wandelgangen laten sommige partijgenoten zich kritisch uit over dit plan. Ook zij worden uitgenodigd de discussie met de minister aan te gaan.
Voorafgaand aan het gesprek met minister Plasterk, die we tussen 10.30 en 11.00 uur verwachten, informeert de Statenfractie u over de actuele politieke issues. Daarbij zal er in ieder geval aandacht zijn voor wonen en natuurbeleid.
Verder kunt u in gesprek met onze regionale Kamerleden Loes Ypma en Grace Tanamal. Zij zullen kort ingaan op de actuele stand van zaken in Den Haag.

Graag zien we u op zaterdag 7 september

Agenda:

10.00 uur
1.            Opening
2.            Verslag 15 juni 2013
3.            Uit de Statenfractie: o.a. de thema’s Wonen en Natuurbeleid
4.            In gesprek met Loes Ypma en Grace Tanamal
10.50 uur
PAUZE
11.00 uur
5.            In gesprek met minister Ronald Plasterk over de provinciale herindeling
12.10 uur
6.            Rondvraag