5 maart 2019

In memoriam: Nelleke Wuurman

Het doet ons verdriet dat Nelleke Wuurman is overleden. Het was voor velen een zeer schokkend overlijdensbericht, omdat Nelleke nog zo betrokken en actief was. Kort voor haar overlijden bezocht ze ons Rode Café in Utrecht en vertelde ze daar enthousiast over de BuurtMobiel. Het was Nelleke ten voeten uit: sociaal, vernieuwend en strijdbaar.

Nelleke Wuurman was de laatste jaren vooral actief voor ‘haar’ wijk Overvecht. Maar we herinneren haar ook als bevlogen statenlid. In die rol streed ze op zichtbare wijze voor een groene en milieuvriendelijke provincie.

Peter Rombouts was gedeputeerde toen Nelleke statenlid was. Hij schreef een paar mooie herinneringen op: “Nelleke was voorzitter van de federatie van de PvdA-afdelingen in Utrecht (ja, dat waren nog eens tijden) en als zodanig had zij altijd een zware stem en inbreng in de gewestelijke vergaderingen. Als zij er was, kon je er zeker van zijn dat zij aan het begin van de vergadering een punt ‘van orde’ had. Altijd. Zo zette ze steeds de vergadering naar haar hand.

Ander opvallend en kenmerkend geluid van Nelleke was: altijd lette ze op de positie, het belang, de behandeling van vrouwen in het algemeen en binnen de partij in het bijzonder. Ze was een echte, knalrooie vrouw. Heel veel vuur uit haar sloffen voor de ouderen tijdens haar statenlidmaatschap. Tot op hoge leeftijd ook altijd op de bres voor haar buurt.”

Het plotselinge overlijdensbericht zorgde ook voor veel geschokte reacties in de media. Nelleke Wuurman is thuis overleden, ze werd 79 jaar oud.