20 december 2019

In memoriam Thea Poortenaar-Sikkema

In memoriam Thea Poortenaar-Sikkema
– een mensgerichte bestuurder 

 Op zondag 1 december 2019 overleed Thea Poortenaar 82 jaar oud. Thea was bijna haar hele leven verbonden met de PvdA en de Rooie Vrouwen. In Warmenhuizen (NH) is zij actief in de PvdA geworden en raadslid geweest totdat ze in 1975 naar Bilthoven verhuisde. Daar werd Thea lid van Provinciale Staten van Utrecht en in 1986 werd zij gedeputeerde. Dat bleef zij 3 periodes lang tot 1999. In die jaren had de PvdA 2 leden in het college van GS.  

Thea heeft vele en uitdagende portefeuilles gehad o.a. Personeel, Financiën, Cultuur, Onderwijs, Natuur en Landschap en Ouderen en Zorg. Zij begon haar gedeputeerdeschap met de toen ook al zeer omstreden sluiting van bejaardentehuizen en ziekenhuizen. Ze was een geboren bestuurder, met veel oog voor de menselijke maat en altijd betrokken op de mensen met wie ze werkte. Een goede samenwerking met de provinciale medewerkers stond in haar bestuurlijk handelen immer centraal.  

Na haar actieve politieke carrière vervulde zijn nog vele jaren bestuurlijke functies. Zo was zij betrokken met de afhandeling van mond en klauwzeercrisis van 2001 en heeft zij geholpen het jaarlijkse Janine Jansenfestival in Utrecht van de grond te krijgen. Thea bleef actief deelnemen aan de afdelingsvergaderingen en was altijd bereid om haar bestuurlijke ervaringen en brede kennis te delen. Zij zette zich in om een kweekvijver voor nieuwe bestuurders binnen de PvdA op te zetten. De laatste jaren was zij actief in de ouderengroep van de PvdA en de Ouderenraad Utrecht. Ze vertelde daar niet alleen over de provincie, het werk in de staten maar liet ook zien hoe moeilijk het soms is om als politica de goede keuzes te maken. Zij heeft zich altijd als Rooie Vrouw ingezet voor de versterking van de positie van de vrouw niet alleen in de samenleving maar vooral ook in de politiek en als bestuurder. Thea was in alles mensgericht en immer een warme persoonlijkheid. De PvdA zal dat moeten missen. Zij laat 2 kinderen en 4 kleinkinderen na.