In zondebokpolitiek kun je niet wonen

15 december 2021

Niet migranten, maar politici veroorzaken het woningtekort! Schreef Cody Hochstenbach van Universiteit van Amsterdam paar maanden geleden. 11% van de toegewezen woningen werden toegewezen aan statushouders. Landelijk zit dat nu zo rond de 8%, waarin de toestroom momenteel hoger is dan de afgelopen jaren. Daarbij geeft een meerderheid van de gemeenten in Nederland niet eens extra urgentie voor een woning aan statushouders, vandaar ook dat nu asielzoekerscentra vol zitten, omdat statushouders die wettelijk recht hebben op woning simpelweg geen woning beschikbaar krijgen!

Rechts hoor je vaak roepen dat mensen moeten worden opgenomen in de regio maar in 2020 hebben 4, 1 miljoen mensen een asiel aanvraag gedaan wereldwijd. 86% kreeg opvang in de regio 73% zelf in het buurland. Meeste opvang per land: Turkije 3,7 miljoen, Colombia 1,7 miljoen en dan Pakistan en Oeganda. Het 1e Europese land is nummer 5 in de top 5 van de wereld en dat is Duitsland.

In 2020 vroegen in totaal 19.132 mensen asiel aan in Nederland, dus dat is minder dan een half procent van alle vluchtelingen. Kijkend naar heel Europa vangen wij zo rond de 3% op van de vluchtelingen. Dit is een daling ten opzichte van voorgaande jaren. In 2019 vroegen 29.435 mensen asiel aan, en 30.380 mensen in 2018.

Het woningtekort in Nederland ligt absoluut niet aan het feit dat wij een veilige haven bieden aan vluchtelingen, dat is onzin! Beleid van het rijk is het grote probleem van de tekort aan sociale woningbouw. Kabinet onder leiding van VVD moeten worden aangewezen als schuldige en zeker niet wijzen met de beschuldigende vinger naar de statushouders, zoals framing van partijen als JA21, de PVV en FvD die inspelen op populistische uitspraken voor de achterban en met een donkere gordijn de waarheid aan het zicht proberen te onttrekken!

Feit is dat afgelopen 10 jaar de nieuwbouw van sociale woningen is gehalveerd en bovenop nog eens 100 duizend woningen uit de bestaande sociale voorraad zijn gehaald, dus ook woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en bankiers hebben hierin een taak, maar begint bij de politieke wil en de keuze die daarbij wordt gemaakt!!!

Schuld neerleggen bij statushouders is een slinkse manier om door te gaan met verkopen en slopen van sociale huur woningen! Zo bied je podium voor xenofobie, misschien is dat ook wat de rechtse partijen willen, maar afbraak van de volkshuisvesting heeft tot gevolg dat wij niet langer een verzorgingsstaat zijn, wat wij als PvdA fractie zeer betreuren en vanuit de provincie Utrecht zullen wij er voor blijven pleiten meer sociale huurwoningen te realiseren en daarvoor alles in te zetten!h