Door op 25 juni 2014

Informatiebijeenkomst provinciale statenverkiezingen

Afgelopen woensdag, 25 juni, vond de informatiebijeenkomst Provinciale Statenverkiezingen van de PvdA plaats. Ben jij ook geïnteresseerd in een Statenlidmaatschap in Utrecht, maar kon je niet aanwezig zijn op deze avond? Lees dan hieronder het verslag en bekijk vooral de presentaties.

De bijeenkomst werd geopende door interim- voorzitter Yvon Horsten met een presentatie over de PvdA Gewest Utrecht en de procedure van de kandidaatstelling. Zij vertelde onder andere dat in maart 2015, de Provinciale Staten verkiezingen worden gehouden en dat hiervoor een programma- en een kandidaatstellingscommissie in het leven zijn geroepen. Daarnaast zijn op de afgevaardigdenvergadering de profielen voor Statenleden vastgesteld. Deze volgen zo spoedig mogelijk op deze website.

Belangrijke data: ben je geïnteresseerd in het Statenlidmaatschap voor de PvdA? 22 september om 12 uur uiterlijk moet je naam bekend zijn bij de Gewestelijke secretaris. De in reactie daarop toegestuurde bereidsverklaring en gedragscode moet uiterlijk op maandag 29 september om 12 uur zijn ondertekend worden teruggestuurd. Dan pas is een kandidaat toegelaten tot de procedure.

Bekijk hier de presentatie van Yvon Horsten.

 

Daarna nam Fractievoorzitter Kees de Kruijf het woord. Hij zette kort uiteen wat het werk in de Provinciale Staten inhoudt, welke onderwerpen aan bod komen en waar de focuspunten van de PvdA liggen. Ook vertelde hij over de relatie en de samenwerking tussen de fractie en het gewestbestuur.

Zijn presentatie vind je hier.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Yvon Horsten: [email protected]