Door op 6 juli 2016

Is de ‘probleembever’ welkom in de provincie Utrecht?

In de Volkskrant van 5 juli 2016 (blz. 2) valt te lezen dat de bever in Limburg een glorieuze rentree beleeft. ‘Bevers houden van Limburg’, zo wordt uitgelegd. Waarbij het de bevers overigens zo goed gaat dat ze ook wel enigszins een probleem dreigen te worden. De beverpopulatie is in de afgelopen jaren gegroeid van 10 in 2002 tot zo’n 600 op dit moment. Bart Cobben van de Natuur- en Milieufederatie Limburg erkent dat de bever ‘op sommige plekken problemen veroorzaakt’. ‘Maar tegelijkertijd brengt de bever diversiteit in het landschap’, zo zegt hij. Andy Liebrand, boswachter in Noord-Limburg, geeft daarbij nog aan dat ‘bevers magnifieke beesten zijn, die zeker niet over één kam moeten worden geschoren, maar waarbij per geval moet worden bekeken of en welke schade ze aanrichten en hoe die schade kan worden voorkomen’.

De provincie Limburg heeft onlangs aan de overige elf provincies gevraagd om een aantal probleembevers op te nemen. Tot nu toe met weinig succes. Overijssel noemde dat het ‘verplaatsen van het probleem’ en Friesland, waar op dit moment, zo blijkt uit dit artikel, één bever leeft, wil alleen bevers opnemen ‘die uit zichzelf de weg naar Friesland vinden’.

Naar aanleiding van bovenstaand bericht hebben we als PvdA vragen gesteld aan het College. Omdat een veelzijdigheid aan dieren een aanwinst is voor de provincie en wij zowel de provincie Limburg als de bevers graag helpen, willen wij weten of het mogelijk is een aantal Bevers uit Limburg te adopteren.

We vragen het College onder andere of zij op de hoogte is van de succesvolle rentree van de Limburgse bever en of zij benaderd zijn door collega’s uit Limburg met het verzoek enkele ‘probleembevers’een plekje te gunnen in onze mooie, waterrijke provincie. Zo ja, dan zijn wij benieuwd wat de reactie was van het College wetende dat de beverpopulatie ook in de provincie Utrecht groeit. Tot slot horen wij graag van het College in meer algemene zin hoe er wordt aangekeken tegen de opmars van de bever in Nederland en in het bijzonder in onze provincie. Wij vragen ons af hoe we hier verantwoord mee om kunnen gaan gekeken naar de diversiteit van het landschap en de diervriendelijke schadebeperking.

Meer weten, neem dan contact op met Kees De Kruijf, statenlid en woordvoerder Landelijke gebied, Groen en Water.
kees.de.kruijf@provincie-utrecht.nl