11 september 2017

Is onze gezondheid ook in Utrecht in gevaar door geitenhouderijen?

Uit het recent uitgebrachte rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden blijkt dat er een verhoogde kans op longontsteking is voor mensen die in een straal van 2 kilometer rondom een geitenhouderij wonen.

Het is nog onbekend waardoor dit verhoogde risico ontstaat zodat vervolgonderzoek nodig is naar de oorzaak van dit risico. De resultaten van dit vervolgonderzoek zullen pas op termijn beschikbaar komen. De provincies Gelderland en Noord-Brabant hebben al een tijdelijke stop ingesteld voor de komst van meer geitenhouderijen. Is het met het oog op de volksgezondheid niet nodig dat de provincie Utrecht dit ook doet? De PvdA stelt hierover op 11 september vragen in de commissie RGW (Ruimte Groen en Water).