Door op 11 juli 2013

Jeugdwerkloosheid is regionale ernst!

Vijftien Utrechtse gemeenten bieden de komende anderhalf jaar plaats voor tenminste 400 werkloze jongeren. De Utrechtse PvdA Statenfractie vindt dat de Provincie Utrecht hier ook een rol in moet spelen.

Volgens Statenlid Ali Essousi kan de provincie als regionale overheid dit initiatief versterken door gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke partners met elkaar te verbinden; ‘de provincie kan bijvoorbeeld stageplekken en werkervaringsplaatsen binnen de ambtelijke organisatie van de provincie Utrecht beschikbaar te stellen. Ook kan de provincie stimuleren via de diverse platformen waar de provincie Utrecht bij betrokken is, zoals het Economic Board Utrecht’.

De Europese Unie trekt de komende jaren minstens acht miljard euro uit voor de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) trekt daar 300 miljoen euro voor uit.

De samenwerking tussen gemeenten onderstreept het belang van een gezamenlijke- en integrale aanpak. Gezien het regionale karakter zou de provincie Utrecht zijn ogen niet mogen sluiten. ‘Laten we niet vergeten dat de regionale economie een kerntaak is van de provincie. Er zijn genoeg kansen om een betere conditie voor jongeren te stimuleren, bijvoorbeeld bij het binnenhalen en vestigen van bedrijven in de regio’.

Ali Essousi heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld om van het college te horen wat de Provincie Utrecht gaat doen in de strijd tegen jeugdwerkloosheid:

Schriftelijke vragen jeugdwerkloosheid