Door op 28 januari 2016

Kantorenleegstand in Utrecht

Al vele jaren kent Nederland een grote kantorenleegstand. Dat is slecht omdat bij leegstand niet langer wordt geïnvesteerd in de kantoren en er verpaupering optreedt, ook in de omgeving ervan. Grote bedrijventerreinen verloederen daardoor. Tegelijkertijd bouwen ondernemers op andere plekken nog steeds nieuwe kantoren. Ook de provincie Utrecht heeft veel leegstaande kantoorpanden. Van de 6 miljoen vierkante meter kantoorruimte staat 1 miljoen vierkante meter leeg, terwijl er daarnaast nog ruim 4 miljoen vierkante meter aan plannen klaar ligt. Cijfers vanaf 2003 laten bovendien zien dat de leegstand steeds maar groter wordt in plaats van kleiner.

De PvdA in de provincie Utrecht ziet dat het voor gemeenten onmogelijk is om deze dramatische leegstand effectief aan te pakken. Ze zijn vaker elkaars concurrenten dan dat ze samen optrekken om het probleem op te lossen. De PvdA vindt dat de gemeenten door middel van overleg creatieve oplossingen moeten zoeken voor de enorme kantorenleegstand in de provincie. En uiteindelijk, als dat overleg tot niets leidt, door middel van dwingende provinciale inpassingsplannen, nieuwbouw (bijna) onmogelijk te maken.
Op dit moment worden beide ‘aanpakken’ toegepast. Er vindt nog steeds overleg plaats met gemeenten om tot succesvolle afspraken te komen. Tegelijkertijd wordt ook op basis van een gedegen kantorenonderzoek een procedure opgestart om in de loop van 2017 tot dwingende inpassingsplannen te komen.

Kees De Kruijf, woordvoerder Ruimte, Groen en Water PvdA PS Utrecht