Door Rob van Muilekom op 11 februari 2018

Krijgt Gedeputeerde Staten de Uithoflijn nog op de rails?

Een week nadat de PvdA het zeer kritische auditrapport Uithoflijn uit 2017 op de agenda heeft gezet van de Provinciale Staten, is eerstverantwoordelijke VVD-gedeputeerde Jacqueline Verbeek teruggetreden. Verstandig en ook onvermijdelijk. Wij danken mevrouw Verbeek voor haar inzet voor de provincie Utrecht, maar alleen inzet blijkt niet voldoende te zijn.

De PvdA vindt het van grootste belang dat de Uithoflijn zo spoedig mogelijk wordt afgerond en dan ook tegen acceptabele extra kosten. De vertraging en de tekorten blijven maar oplopen. Voordat de gevraagde extra 89 miljoen euro plus 13 miljoen euro voor een reserve beschikbaar kunnen worden gesteld, zal er eerst voldoende duidelijkheid moeten komen of de organisatie op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau op orde is.

Maandag 12 februari wordt het zeer kritische auditrapport uit 2017 besproken in de extra vergadering van de Provinciale Staten. We zullen daarin het voltallige college van Gedeputeerde Staten aanspreken op dit voor Utrecht zo belangrijke project en afhankelijk van het resultaat van het debat onze conclusies trekken.

Rob van Muilekom

Rob van Muilekom

Al bijna 25 jaar woon ik in de mooie wijk Kattenbroek in Amersfoort. Mijn drie kinderen zijn inmiddels het huis uit en aan de studie. Ik ben geboren in Den Bosch en kom uit een bouwvakkersfamilie. In Wageningen heb ik Milieuhygiƫne en Planologie gestudeerd. Tussen 2006 en 2014 ben ik actief geweest als raadslid en

Meer over Rob van Muilekom