22 april 2013

Laatste Statenvergadering van deze Commissaris van de Koningin

Op 6 juni zal de Commissaris van de Koningin dhr. R.  Robbertsen afscheid nemen van de Provincie Utrecht.

De PS van 22 april 20013 is dan ook de laatste Statenvergadering die hij voorzit.

De PvdA bedankt dhr. Robbertsen voor zijn inzet en we kijken terug op vele jaren van prettige samenwerking.