4 juli 2017

Meer geld naar cultuur en natuur

Brede steun voor motie 

Op 3 juli hebben Provinciale Staten een motie van PvdA aangenomen mede ondertekend door D66, ChristenUnie en GroenLinks om subsidies van partnerinstellingen aan te passen aan de inflatie. De motie roept het provinciebestuur verder op om deze indexering standaard in de subsidieafspraken op te nemen.

Indexering

In 2012 waren de subsidies voor partnerinstellingen bevroren of zelfs verlaagd vanwege de financiële crisis en noodzakelijke bezuinigingen. Inmiddels staat de provincie er weer beter voor. Daarmee zou deze maatregel beëindigd kunnen worden en prijscompensatie worden toegepast. D66 Statenlid Ayla Schneiders: ‘Wij willen dat de partnerinstellingen kunnen blijven doen wat ze nu doen, ook als lonen en prijzen elk jaar stijgen.’

Partnerinstellingen van de provincie

De provincie werkt samen met allerlei partnerorganisaties op het gebied van landschap, milieu, energie en cultuur, zoals Natuur&Milieu Utrecht (NMU), Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht. Deze organisaties zijn efficiënter gaan werken, maar de financiële kaders zijn strakker geworden. PvdA Statenlid Rob van Muilekom: ‘De PvdA vindt het niet meer dan normaal dat dit zo snel mogelijk wordt aangepast en heeft daarom samen met D66, GroenLinks en ChristenUnie een motie ingediend.’

De motie is door de Provinciale Staten aangenomen.