Door op 1 februari 2016

Meerderheid Provinciale Staten blokkeert matiging royale onkostenvergoeding

Politieke partijen in de Provinciale Staten van Utrecht krijgen een riante onkostenvergoeding. Per fractie elk jaar om te beginnen ruim 30.000 euro en vervolgens vanaf het tweede statenlid 2225 euro per statenlid erbij. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 1 februari heeft de Partij van de Arbeid dan ook voorgesteld om de subsidie aan de politieke partijen te matigen.

De vergoeding is bedoeld voor fractieondersteuning, trainingen en voor bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering. Over de afgelopen statenperiode (2011 tot 2015) hebben de partijen gezamenlijk ruim 360.000 euro overgehouden. De Partij van de Arbeid in provinciale staten vindt het begrijpelijk dat politieke partijen financiële steun krijgen bij hun werk, maar vind de huidige regeling te ruim. Met gemeenschapsgeld moet sober en doelmatig worden omgegaan, zeker door politici.

De meeste partijen vonden echter een matiging niet nodig, behielden liever hun royale vergoeding en stemden tegen het PvdA voorstel. Met ‘alleen’ steun van SP en GroenLinks werd het voorstel vervolgens verworpen.

De PvdA betreurt de uitkomst, maar blijft voorstander van een sobere onkostenvergoeding. De PvdA  zal op een later moment deze kwestie zeker opnieuw aan de orde stellen.