Met zon alleen redden we het niet

7 september 2022

De urgentie van de Klimaatdoelen hoeft na een zomer met overstromingen, droogte en bosbranden niet verder uitgelegd te worden. Om nog maar te zwijgen van de torenhoge energieprijzen!

Met zon-op-dak gaat het goed in onze provincie, maar de netcongestie (verstopping op het net) steekt daar een stokje voor. Veel grotere projecten kunnen om die reden voorlopig niet doorgaan. Bovendien redden we het niet met zon alleen.

De verhouding energie door zon en wind is scheef en daardoor ontstaan er verstoppingen op het net. Meer windenergie zorgt voor een betere verdeling. Hoe lelijk we die windmolens ook vinden, we komen er niet zonder.

Veel coalities in Utrechtse gemeenten willen wachten …

Waarop? Op ontwikkelingen als (ultradiepe) geothermie, aquathermie, waterstof en andere technologische toepassingen. Het is goed dat daaraan gewerkt wordt, maar we kunnen ons niet meer veroorloven om te wachten. Het gaat ook niet meer om een keuze, het moet allemaal!

We willen werken aan een beter klimaat en ons minder afhankelijk maken van het buitenland – en vooral van vijandige regimes – voor onze energielevering en daarvoor is de maximale inzet nodig. Wachten is dus geen optie meer.

Als we mooie projecten met zon én wind combineren met 50% lokaal eigendom, dan verdienen de inwoners van de gemeenten waar deze projecten ontwikkeld worden er ook nog wat aan terug. Daar is de PvdA erg voor.

Het is dus de hoogste tijd dat we met z’n allen de schouders eronder zetten en kijken naar wat wél kan.

De Provincie zal de gemeenten daar volop bij ondersteunen. Inmiddels is er een brief naar de gemeentebestuurders gestuurd om de urgentie te benadrukken en wordt er overlegd binnen de drie RES-regio’s van onze provincies. De RES-regio’s hebben samen biedingen gedaan voor hun Regionale Energie Strategieën, maar de uitvoering loopt achter.

Er moet een tandje bij!