22 juni 2018

Minister ontvangt profielschets nieuwe Commissaris uit handen van Statenlid Kees de Kruijf

PvdA-Statenlid en tevens voorzitter van de vertrouwenscommissie Kees de Kruijf heeft de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren.  In de Statenvergadering van 11 juni is de profielschets besproken met de minister en unaniem vastgesteld. Op 12 juni heeft de minister de vacature opengesteld.

De provincie Utrecht zoekt een nieuwe commissaris van de Koning, een vooruitstrevend bestuurder, vrouw of man, die alle inwoners vertegenwoordigt. Als innemend boegbeeld past de commissaris bij alles waar de provincie Utrecht voor staat. Dat is belangrijk, want alleen zo is de nieuwe commissaris een geloofwaardig ambassadeur voor onze prachtige, dynamische provincie. De commissaris die wij zoeken geeft op eigentijdse wijze invulling aan een traditioneel ambt. Samen met Provinciale en Gedeputeerde Staten zet de commissaris de lijnen voor de toekomst uit.

Op basis van de input van inwoners en gesprekken met verschillende maatschappelijke organisaties en bestuurders in Utrecht, is de profielschets opgesteld.  De vacature wordt gepubliceerd in de Staatscourant en staat open tot 16 juli. Op basis van de reacties stelt de minister kandidaten voor aan de vertrouwenscommissie van Provinciale Staten. Provinciale Staten beslissen als geheel over wie zij willen voordragen als nieuwe commissaris. De commissaris wordt benoemd bij koninklijk besluit op voordracht van de minister.
De planning is dat in het najaar van 2018 bekend is wie de nieuwe commissaris wordt, die Willibrord van Beek opvolgt op 1 februari 2019.