11 november 2013

Natuur in de Statenvergadering

Vorige week maandag stond ook de nieuwe natuurnota op de agenda. Deze nota valt ons alleszins mee. We waren bang voor een veel somberder beeld, en veel meer snoeien op natuur. Met de meeste keuzes in de nota kunnen we instemmen. Zo is de PvdA, bij monde van Ursula Blom, positief over het belang dat gehecht wordt aan een robuuste en een beleefbare natuur en blij met het geld dat de komende vijf jaren naar Recreatie om de Stad gaat, zodat er in ieder geval in de komende jaren nog geld is voor natuur dichtbij huis.

Ook de  keuze voor een systeembenadering kan op onze instemming rekenen. In het verleden schoot het doelsoortenbeleid soms door, het is veel beter om alles in samenhang te bekijken en inzet te plegen op een robuuster natuurlijk systeem. We zijn het bovendien eens met het stoppen met agrarisch natuurbeheer voor individuele bedrijven, en de inzet op een meer effectief en efficiënt  agrarisch natuurbeheer door gebiedscollectieven.

Wel hebben we kritiek op de vaagheid van de nota. Er zijn concrete doelen en ambities nodig om te weten waar de provincie echt naar streeft. Ook hebben we kritiek op het afbouwen van Recreatie Om de Stad. We vinden groen dichtbij huis heel belangrijk, en daarom moet ook na vijf jaar Recreatie Om de Stad gesteund worden. En verder is het nodig meer aandacht te geven aan het landschap, daar staat nu weinig over in.

De PvdA heeft moties ingediend over agrarisch natuurbeheer in de groene contour, over het landschap, over regisseurschap bij Recreatie Om de Stad en over het initiatief Plant een Boom. De motie over agrarisch natuurgebied wordt volgende keer in stemming gebracht. De motie voor een initiatief Plant een Boom is aangenomen. De provincie zal een initiatief ontwikkelen waarbij de eerste 1000 ouders van een eerstgeborene een gratis boom krijgen aangeboden in een natuurgebied dichtbij de stad.