Door op 16 september 2013

Regiobijeenkomst jeugdzorg

Per 1 januari 2015 is het al zover, dan worden de provinciale jeugdzorg taken overgeheveld naar de gemeenten. Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart komen er waarschijnlijk een hoop nieuwe gezichten bij die met dit thema te maken krijgen. In dit licht organiseert de PvdA fractie van de Provinciale Staten in samenwerking met het Gewest Utrecht van de Partij van de Arbeid op 23 september een regiobijeenkomst over de decentralisatie van de jeugdzorg. Op deze avond brengen we gemeenten, cliënt organisaties en zorgaanbieders uit de regio samen om de transitie te bespreken en kennis uit te wisselen. Onder leiding van twee experts op gebied van jeugdzorg en transities onderzoeken de deelnemers in een gezamenlijke discussie de uitdagingen en verantwoordelijkheden die deze transitie met zich meebrengt.

Deelnemers kunnen op deze manier:

  • in contact komen met alle betrokkenen rondom jeugdzorg
  • zich laten informeren over hun nieuwe taken en de problematiek die daarbij hoort
  • zich beter voorbereiden op de verantwoordelijkheden die ze straks krijgen

De doelgroep van de bijeenkomst is: wethouders, raadsleden en beleidsambtenaren met het sociale domein in hun portefeuille, cliëntenorganisaties en zorgaanbieders.

De bijeenkomst vindt plaats op 23 september van 19.30u – 22.00u in het provinciehuis in Utrecht.
Belangstellenden kunnen zich opgeven via pvda@provincie-utrecht.nl.

De decentralisaties in het sociale domein, waaronder de jeugdzorg, zullen de komende jaren behoorlijk wat aandacht vragen van raadsleden en wethouders. Het ligt dan ook voor de hand dat hier in de verkiezingsprogramma’s aandacht aan besteed wordt. Enkele lokale PvdA afdelingen hebben ons benaderd met het verzoek input te leveren voor het programma of eens mee te lezen met wat er al op papier gezet is. Via deze weg laten we u weten dat Tweede Kamerlid Loes Ypma en Statenlid Pauline van Viegen van harte bereid zijn langs te komen of per e-mail van gedachten te wisselen over het onderdeel jeugdzorg in het verkiezingsprogramma. Vragen hierover kunt u richten aan pvda@provincie-utrecht.nl.

Programma
We kiezen voor een opzet waarbij u aan diverse tafels met experts en elkaar in gesprek gaat over een onderwerp. Iedere tafel heeft een eigen onderwerp. Uiteraard wordt er gewisseld en bent u in de gelegenheid bij meerdere experts aan te schuiven.

De vijf tafels die we klaar hebben staan zijn:

  • De stem van de cliënt (o.l.v. diverse cliëntorganisaties) In gesprek over de ervaringen van ouders en jeugdigen in de jeugdzorg. Hoe ervaren cliënten de hulpverlening? Waar lopen zij tegenaan? Wat vinden ze belangrijk? En hoe kunt u als raadslid straks samen optrekken met cliëntenorganisaties en cliënten?
  • Het geluid van de PvdA (o.l.v. Loes Ypma)  Bevraag Loes Ypma over de standpunten die zij in de Tweede Kamer inneemt of de ervaringen die ze als wethouder met jeugdzorg opdeed en ga met elkaar in gesprek over hoe we een echt PvdA geluid laten horen als het over jeugdzorg gaat.
  • Transitie en transformatie (o.l.v. Piet Overduin) In gesprek over de transitie, transformatie en waardegericht veranderen. Hoe geef je de transformatie als gemeente vorm? Hoe maak je de behoefte van de burger onderdeel van je jeugdbeleid?
  • Rechtspositie (o.l.v. Esther Lam) Welke rechten hebben cliënten in de jeugdzorg? Wat houdt een onder toezicht stelling precies in en welke rechten heeft een ouder die geen gezag over zijn kind heeft? Gemeenten hebben straks de verantwoordelijkheid het vertrouwenswerk te organiseren; waar moeten ze op letten? Leer aan deze tafel meer over de juridische aspecten van de jeugdzorg.
  • De veranderende rol van de overheid (o.l.v. Rob Hundman) Verandering bij de burger (eigen kracht) vraagt ook een verandering bij de gemeenten. Hoe voer je als gemeente regie en welke keuzes kunnen hierbij gemaakt worden?

De experts zijn: Loes Ypma (Tweede Kamer), Esther Lam (advocaat), Piet Overduin en Rob Hundman (Organisatieadviseurs) en vertegenwoordigers van diverse cliëntorganisaties.