10 juli 2019

Nieuwsbrief Provinciale Statenfractie juli 2019

De verkiezingen liggen alweer een tijdje achter ons en inmiddels is er een nieuw coalitieakkoord én een nieuw college . Namens de PvdA is Rob van Muilekom geïnstalleerd als gedeputeerde. Hij zal in deze nieuwsbrief iets vertellen over zijn eerste weken als gedeputeerde. Daarnaast heeft de Statenfractie heeft twee nieuwe commissieleden verwelkomd die zich in deze nieuwsbrief aan u voor zullen stellen en er is een nieuwe fractievoorzitter. Veel ontwikkelingen
dus! Veel leesplezier gewenst en de fractie wenst u een hele prettige zomer toe!