Onduidelijkheid over pachtgronden provincie

21 februari 2023

Tijdens verschillende werkbezoeken aan boerderijen in onze provincie, komen onduidelijkheden aan de orde rondom de toewijzing van pachtgronden. Zo merkten vertegenwoordigers van verschillende partijen.

De SGP, CU en PvdA hebben om die reden samen schriftelijke vragen opgesteld om hierover meer duidelijkheid te krijgen. Zo vraagt de SGP zich af waarom er elk jaar opnieuw contracten moeten worden afgesloten, vindt de CU dat er beter gecommuniceerd moet worden over de toewijzingsregels en wil de PvdA weten of er voorrang is voor boeren die de omslag maken naar biologische landbouw.

Pachtgronden zijn interessant voor boeren om meer voeding (maïs of gras) te kunnen verbouwen dan op hun eigen land mogelijk is. Boeren weten best dat pachtgronden geen bezit zijn, maar het is wel handig als je weet waar je aan toe bent voor langer dan één jaar. De criteria voor uitgifte zijn moeilijk te vinden en ook niet altijd logisch volgens de boeren.

De drie fracties hopen met hun vragen een bijdrage te leveren aan een transparantere toewijzing en heldere criteria.

Schriftelijke-vragen-pachtbeleid-SGP-CU-PvdA