Door op 24 maart 2014

Open Brief gericht aan de Utrechtse PVV Statenfractie

Op 19 maart, tijdens de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag heeft Geert Wilders, partijleider van de Partij Voor de Vrijheid, zijn aanhangers en partijvrienden gevraagd of zij méér of minder Marokkanen willen in hun stad. De menigte reageerde met een oorverdovend ‘Minder! Minder! Minder!Dit zal u allen bekend zijn. De reactie van de heer Wilders ging door merg en been. De enkele zin: ‘Dan gaan we dat regelen’, triomfantelijk uitgesproken en zonder enig besef van de implicaties, heeft voor verontrusting gezorgd in heel het land. Zo ook in de Provincie Utrecht waar de Partij Voor de Vrijheid met vijf zetels vertegenwoordigd is in de Provinciale Staten.

De Statenfractie van de Partij van de Arbeid is geschokt en bedroefd door de uitspraak. Deze uitspraak hoort niet thuis in een samenleving gebaseerd op tolerantie en respect. De persconferentie die de heer Wilders zaterdag gaf was een uitgelezen mogelijkheid om zijn woorden terug te nemen en zijn excuses te maken voor zijn abjecte uitspraken die de grondrechten van Nederlanders van Marokkaanse afkomst met voeten trad en de maatschappelijke onrust die daaruit volgde. Helaas bleef hij bij zijn standpunten en legde, zoals zo vaak, de schuld bij andere partijen, het kabinet en de media en voegde daaraan toe: ‘ik heb de waarheid gesproken en daar blijf ik voor strijden’.

Voor de Statenfractie van de Partij van de Arbeid is iedereen gelijk en gaan de uitspraken van de heer Wilders verder dan het uiten van een mening: een dergelijke toezegging van een partijleider en het opruien van een zaal vol mensen gaan daaraan zelfs ver voorbij. Daarom verzoekt de PvdA Statenfractie met klem de Statenfractie van de PVV afstand te nemen van de uitspraken van hun partijleider. In het geval de Statenfractie geen afstand neemt van de uitspraken van de heer Wilders kan en wil de PvdA niet samenwerken met een PVV Statenfractie die dergelijke uitspraken niet categorisch verwerpt.

Dergelijke uitspraken vergiftigen de samenleving. Delen van de Nederlandse bevolking afzonderlijk benoemen en over één kam scheren is de feiten voorbij en absoluut onacceptabel. De PvdA Statenfractie staat voor álle Nederlanders en zal uitspraken van dien aard nooit, maar dan ook nooit naast zich neer leggen. Wij zijn vandaag allen Marokkaan.