17 april 2018

Opnieuw zorgen over plannen gaswinning Woerden

Nu de plannen voor de gaswinning in Woerden weer ter sprake zijn gekomen, maakt de PvdA zich opnieuw zorgen. Onder de wijk Molenvliet ligt een veld met olie en gas, het zogeheten Papekopveld. Het bedrijf Vermilion is vergunninghouder van de consessie maar moet eerst nog wel een vergunning aanvragen voor het daadwerkelijke boren. De gemeenteraad van Woerden had zich al tegen olie- en gaswinning uitgesproken en ook de Provinciale Staten van Utrecht stemden vorig jaar tegen gaswinning in Woerden.

Gedeputeerde Staten laten weten op voorhand geen bezwaar te zullen maken tegen de boringen en het te vroeg te vinden om zich uit te spreken tegen boringen. Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen om gaan boren, maar Vermillion heeft aangegeven deze bedoeling in de toekomst wel te hebben. Uiteraard baart ons dit zorgen. Gas is verleden tijd en we moeten naar gasvrije woningen. Een eerste stap daarin is nieuwbouw loskoppelen van het gasnet en alleen hele energie zuinige woningen te bouwen, de zogenaamde nul-op-de-meterwoningen. Het aanboren van een nieuw gasveld past totaal niet in de plannen om Nederland zo snel mogelijk van het gas te krijgen.

De PvdA maakt zich, samen met de politiek en de inwoners van Woerden zorgen over de gevolgen van gasboringen. We kennen allemaal de verhalen uit Groningen over aardbevingen en verzakkingen. Woerden bestaat uit veengrond wat een groot risico op inklinking betekent. Dat houdt in dat de bodem al daalt zonder dat er naar gas wordt geboord. Vermillion heeft naast reguliere gasboringen ook plannen voor het boren van schaliegas. Dit is een gas dat heel diep uit de aarde gewonnen wordt. De risico’s die gepaard gaan met het boren van schaliegas zijn nog niet volledig bekend. Wat we wel weten is dat er chemicaliën voor nodig zijn om het gas uit de bodem te krijgen. Waarom zou je dit doen als er al betere alternatieven zijn en nieuwe technologie in razend tempo wordt ontwikkeld?

De PvdA ziet liever dat we meer zonnepanelen krijgen.  Nieuwe technologie maakt het al mogelijk om deze energie overdag op te slaan in een batterij zodat deze ’s avonds gebruikt kan worden. Ook vinden wij het belangrijk dat huizen snel energiezuiniger worden gemaakt. Hierdoor gaat de energierekening omlaag maar hebben we ook minder gas nodig.