2 september 2014

Oriëntatiebijeenkomst voor kandidaten

Op dit moment zijn in alle gewesten de kandidaatstellingsprocedures  voor de Provinciale Staten en de waterschappen van start gegaan. Voorafgaand aan de politieke ledenraad op zaterdag 20 september in Den Bosch organiseert het CLB in samenwerking met de Suze Groenewegschool  een oriëntatiebijeenkomst  voor kandidaten voor de Staten of een Waterschapschap en mensen die overwegen om zich kandidaat te stellen. Oud Statenlid en huidig Tweede Kamerlid Henk Nijboer verzorgt de aftrap. Daarna kijken we samen met ervaren Staten- en waterschapsleden naar een aantal praktijksituaties. Welke  mogelijkheden  zijn er om als PvdA  het verschil te maken? Wat bekent dit voor de manier waarop we het beste te werk kunnen gaan? Wat vraagt dit van de mensen die dit werk gaan doen?

We zouden het op prijs stellen indien jullie kandidaten en andere belangstellenden voor deze bijeenkomst op de hoogte zouden willen stellen. Bijvoorbeeld door hiervan melding te maken in de bevestiging die mensen die zich kandidaat hebben gesteld ontvangen en door melding te maken van deze bijeenkomst op jullie website. Bijgaande link leidt naar het volledige programma en de mogelijkheid tot aanmelden: http://www.lokaalbestuur.nl/agenda/agenda_item/t/orientatie_statenlid_en_waterschapper

Datum: zaterdag 20 september
Tijd: 9:30 – 12:00
Locatie: Den Bosch (definitieve locatie volgt zo spoedig mogelijk)

Als er nog vragen zijn over deze bijeenkomst kunnen jullie uiteraard te allen tijde contact met ons opnemen.

Met dank en hartelijke groet,
Martijn Brandenburg
Gert-Jan Leerink

Waar ben je naar op zoek?