30 mei 2018

Partij van de Arbeid boos over NOG meer meerkosten Utrechtse tramlijnen Uithof en SUNIJ

De Statenfractie van de Partij van de Arbeid is de kostenoverschrijdingen bij de beide tramlijnen in Utrecht zat, zo liet woordvoerder Julie d’Hondt de gedeputeerde Dennis Straat afgelopen maandag tijdens de commissievergadering MME in niet mis te verstane bewoordingen weten. Er blijven maar lijken uit de kast vallen bij de Uithoflijn.  Enkele weken geleden bleek uit onderzoek van het AD/UN dat de Uithoflijn nog 18 miljoen duurder zou worden dan de 84 miljoen waar de Staten in februari al budget voor hadden vrijgegeven. In het Statenvoorstel was gevraagd om een risicoreservering van 13,7 miljoen. Wij lazen dit als een potje voor het geval de tram eind 2019 nog niet klaar zou zijn. Immers, deze planning is een 85% planning, dus alle reden om alvast een beetje voor te sorteren op de kans dat er toch nog beren op de weg, of in dit geval op de rails liggen.

Uit de gewobte stukken van het AD blijkt echter dat deze 13,7 (het provinciale deel van 75% van de 18 miljoen extra), al geheel nodig is om de planning van december 2019 te halen. De beruchte 84 miljoen gelden voor het scenario dat de tram al in de zomer van 2019 klaar is. En die kans is slechts 50%, dat bleek iedereen allang te weten. Hier klopt dus iets niet: óf het college had ons moeten vragen om 84 miljoen en moeten gokken op die 50%, óf ze hadden bij de bestuurlijke planning van december 2019 het juiste bedrag van 102 miljoen moeten noemen. De PvdA vindt dit niet kunnen. Een deugdelijke besluitvorming zou moeten gaan over de juiste cijfers, dan moet je niet regulier budget wegstoppen in een risicoreservering.  

Alsof dat nog niet ernstig genoeg was, berichtte de gedeputeerde ons vorige week over de nieuwe kostenoverschrijdingen van de vervanging van de SUNIJ-tramlijn, de bestaande tram van Utrecht naar Nieuwegein en IJsselstein. Allerlei posten waren ‘ vergeten’ in de oorspronkelijke begroting, zodat het project waarschijnlijk 15 tot 20 miljoen duurder uit gaat vallen dan anderhalf jaar geleden gedacht. Er is ons in december 2016 om een projectkrediet gevraagd van 142 miljoen, maar dit blijkt minder dan anderhalf jaar later alweer onvoldoende te zijn. En als klap op de vuurpijl kondigde Straat aan dat ook de exploitatie en het beheer van de toekomstige Uithoflijn duurder uit gaat vallen dan begroot, aangezien de onderhoudskosten waren berekend op de bestaande trams, en niet op de nieuwe, die duurder zijn in het onderhoud.

De gedeputeerde trok zich de kritiek van de PvdA aan en beloofde beterschap. Maar er tekent zich hier wel een patroon af, waardoor onze fractie zich serieus afvraagt of de provinciale organisatie wel in staat is om dit soort projecten goed uit te voeren. Wij blijven de voortgang kritisch in de gaten houden.