Door op 5 november 2015

Provinciaal budget jeugdzorg behouden voor gemeenten

De Provinciale Statenfracties van de PvdA, SP en CU hebben voorkomen dat gemeenten geen beroep meer kunnen doen op de financiële middelen voor de jeugdzorg. De Gedeputeerde Staten stelde voor het in 2015 nog beschikbare budget van 1,5 miljoen euro voor de jeugdzorg in 2016 te laten vervallen. Gelukkig is er uiteindelijk door de hele Provinciale Staten een motie aangenomen die gedeputeerde Pennarts weer de ruimte biedt aan de gemeenten en jeugdzorginstellingen om in 2015 nog verzoeken tot financiële ondersteuning in te dienen.

De provincie heeft steeds uitgedragen te willen zorgen voor een ‘ zachte landing’ van de decentralisatie van de jeugdzorg en dat gemeenten en jeugdzorginstellingen niet aan hun lot over worden gelaten. Het was dan ook onbegrijpelijk dat de Gedeputeerde Staten nu, in de loop van 2015 een voorstel deden om het beschikbare budget in te trekken. Vanuit diverse gemeenten en regio’s waren signalen ontvangen dat de overdracht van de jeugdzorg nog steeds met ernstige problemen kampt en dat er nog de nodige voorstellen op de plank liggen. PvdA-fractievoorzitter Rob van Muilekom zegt: ‘ Het is goed dat de Statenfracties de Gedeputeerde Staten hebben gecorrigeerd en dat het nu aan de gemeenten en jeugdzorginstellingen is om tot voorstellen te komen om de aanwezige knelpunten en vraagstukken op te lossen. We willen immers geen kind in de steek laten.