Door op 16 december 2013

Provinciale Staten: PvdA Pleit voor meer Toegankelijkheid

Afgelopen maandag, 9 december, vond de laatste Provinciale Staten van 2013 plaats. Het inhoudelijke debat werd op een indrukwekkende manier geopend door Statenlid van Oosterom die een passage uit de inauguratierede van de onlangs overleden Nelson Mandela voordroeg.

De volledige agenda van de vergadering is terug te vinden op de website van de provincie. U kunt daar ook het videoverslag bekijken. Het volgende agendapunt wil ik bij dezen kort noemen:

Vandaag is uitvoerig gesproken over de toekomst van de Utrechtse Recreatieschappen. De koersnotitie Toekomst Recreatieschappen zit nu in zijn laatste fase maar het echte werk begint pas wanneer de relevante partijen zich concreet gaan bezighouden met de inrichting, het beheer en het onderhoud van deze recreatiegebieden. De PvdA heeft zich daarom vandaag hard gemaakt voor het behoud van de groene waarden, de bereikbaarheid (fiets- en wandelpaden en OV) maar vooral: De toegankelijkheid in brede zin.
De Provincie heeft besloten meer ondernemerschap toe te staan in de recreatiegebieden zodat beter kan worden ingespeeld op de wensen van recreanten. Dit is op zich geen slechte ontwikkeling als dit maar niet ten koste gaat van de toegankelijkheid. De PvdA heeft daarom vandaag, bij monde van Statenlid Ali Essousi, met succes gepleit dat het niet mag gebeuren dat ‘recreëren afhankelijk wordt van de dikte van je portemonnee’. Er moet altijd een mogelijkheid zijn om gratis, of in ieder geval voor weinig geld, te recreëren in de provincie Utrecht.

Verder is de fractie blij dat er nu (als laatste provincie) ook in de Provincie Utrecht een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) gaat komen.  Wel vinden we het jammer dat niet alle gemeenten binnen deze ene RUD vallen. Een groot aantal gemeentes vormt tijdelijk een aparte RUD (onder de naam: ODRU). De PvdA hoopt  wel dat alle gemeenten snel tot elkaar zullen komen.
De RUD gaat namens de gemeenten en de provincie het toezicht en de handhaving van milieu en omgevingszaken doen.

Motie Toegankelijkheid