31 oktober 2019

Provinciale Staten stellen begroting 2020 vast

Gisteren is tijdens de Statenvergadering de begroting voor 2020 vastgesteld. De PvdA was blij met de ambitieuze en sociale begroting die voorlag.  Er komt bijvoorbeeld veel meer geld voor Openbaar Vervoer in de komende 4 jaar. Niet alleen voor de ‘gewone dienstregelingen’ van U-OV en Syntus, maar ook voor een proef voor gratis OV voor ouderen met een krappe beurs, die hopelijk ergens halverwege volgend jaar al van start kan gaan. Ook op het gebied van de gezonde leefomgeving wordt er geïnvesteerd: om asbest van daken te verwijderen en om de gebouwde omgeving hittestress-bestendig in te richten bijvoorbeeld. Maar ook op het vlak van cultuur en erfgoed gaan we veel doen, met name om de jeugd in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Ook vroegen we het college in een motie in samenwerking met Forum voor Democratie, om onderzoek te doen naar ondergrondse mobiliteitsoplossingen.  

Onderwijs en arbeidsmarkt dan: het is voor onze jongeren en onze regionale economie van groot belang dat hun opleiding goed aansluit bij de behoefte vanuit het bedrijfsleven en dat er voldoende stageplaatsen zijn. Begin 2017 is er daarom een mini symposium geweest in het provinciehuis, waar vertegenwoordigers van onderwijswereld, brancheorganisaties van ondernemers en politici waren. Daar waren helaas weinig bedrijven aanwezig dus de vraag is: wanneer en op welke manier kan hier een vervolg aan worden gegeven? Nadat de PvdA hier vragen over had gesteld, heeft de gedeputeerde toegezegd hier meer aandacht aan te gaan besteden.  

Naast deze positieve punten, hadden we ook een aantal punten van aandacht.  Er moeten woningen bijgebouwd worden. Op initiatief van de PvdA moet dat op z’n minst 50 procent sociaal en middensegment zijn. Helaas zien we op dit punt nog geen concrete acties in de begroting. De stikstofcrisis staat het versnellen van de woningbouw in de weg. We vinden dat de provincie alle zeilen bij moet zetten om de woningbouw weer vlot te trekken. Een belangrijk hulpmiddel hiervoor is dat helder is waar de stikstofneerslag het grootst is, en de problematiek het ernstigst, zodat er maatregelen op maat genomen kunnen worden. Wij vinden dat het college dit zo snel mogelijk in kaart moet brengen. 

De stikstofuitstoot moet omlaag. De enige oplossing is de overgang naar kringlooplandbouw, een koers die door zowel het Rijk als de provincie in de landbouwvisie is ingezet. Wat ons betreft betekent dat dat er op termijn niet meer dieren gehouden moeten worden dan de grond aankan. Op dit moment importeren we het veevoeder en exporteren we het vlees en de zuivel en de kaas en blijven we zitten met de mest en stikstof. Dit is een onhoudbaar systeem. Boeren die willen omschakelen of stoppen moeten daarbij geholpen worden. Dat gaat om grote bedragen, die niet alleen van de provincie kunnen komen.   

Al met al gaan er veel dingen goed waar we als PvdA erg blij mee zijn maar zijn er ook punten van aandacht. We hebben er vertrouwen in dat deze zaken in 2020 opgepakt gaan worden.

Wilt u onze inbreng terugkijken? Dat kan! Kijk dan hier. Vanaf 33:16 levert de PvdA haar inbreng.

De begroting zelf is hier te lezen.