Door op 18 juli 2013

Provinciale Statenvergadering: Voorjaarsnota

De voorjaarsnota was het belangrijkste onderwerp van gesprek tijdens de laatste Statenvergadering van dit politieke seizoen. De fractie van de PvdA heeft de nadruk gelegd op de dramatische bezuinigingen in 2011, dat deze onnodig en ingrijpend waren.

Verder werd er in het kader van de voorjaarsnota gesproken over de opschaling. Het CDA en pleit tegen de fusie tussen de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht en wijkt daarmee af van hun standpunten in het verkiezingsprogramma. Daarin staat dat ze focussen op de samenwerking met partners in de Noordvleugel. De ChristenUnie begint haar pleidooi met een “Nieuwe lente, een nieuw geluid”. Het nieuwe geluid valt wat tegen, er zijn mogelijke meevallers en het mag wat scherper. De Partij voor de Dieren heeft een minuut stilte gevraagd voor de ganzenvergassing en diende een motie in over een warm welkom voor de wolf, mocht hij onze provincie betreden.

 

Onderstaande gedicht is passend voor deze vergadering:

Vandaag heeft de politicus het zwaar

Het populisme wint aan kracht

Men heeft aversie tegen macht

Een hijgerig  lichtvaardig schoppen

Men papegaait de kranten koppen

Een glazen huis vervangt het openbaar

 

Vandaag heeft de politicus zwaar

Kritiek en populaire kreten

Versimpeling van wat complex moet heten

Wat men niet snapt noemt men geneuzel

Beleidsontwikkeling getreuzel

Krijg dan nog maar iets voor elkaar

Vandaag heeft de politicus zwaar.