Door op 15 december 2014

Provincie neemt verantwoordelijkheid na bodemvervuiling Doorn en Driebergen

Tijdens een speciale vergadering van Provinciale Staten op donderdag 11 december werd de bodemverontreiniging door wasserij Van Boordt in Doorn en Driebergen besproken. Aan de orde was het feitenrelaas over de bodemverontreiniging, en het voorstel voor de aanpak van de bodemsanering. Ursula Blom, lid van Provinciale Staten voor de PvdA en inwoner van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, ziet dat het vertrouwen van de bewoners van Driebergen en Doorn ernstig is geschaad. “Wij, als bewoners, zijn altijd trots geweest op de schone omgeving van de Utrechtse Heuvelrug, ons Nationale Park, en op het drinkwater, waarvan de kwaliteit als zeer goed werd gezien.” Ursula Blom woont zelf vlakbij wasserij van Boordt in Driebergen en kan zich goed voorstellen wat een schrik de bewoners in Doorn en Driebergen hebben gehad. Dit geldt met name voor de bewoners van de Acacialaan en de Bennekomweg in Doorn, waar de normen ver werden overschreden. Dat de verontreiniging nu ook al in de vijver van Huize Doorn is aangetroffen is een slecht teken.

Provinciale Staten besloot donderdag dat de provincie bijdraagt aan de uitkoop van de twee zwaarst getroffen woningen en dat de bodemsanering, die vóór 1 april 2015 zal starten, voorafgegaan wordt door een onderzoek bij de twee panden. Onder toezicht van de Regionale uitvoeringsdienst (RUD) wordt bekeken of er recent nog extra verontreiniging bij is gekomen. Mocht dit het geval zijn, dan zou dit er op kunnen wijzen dat er een milieudelict is gepleegd. Het Openbaar Ministerie zal hiernaar een strafrechtelijk onderzoek verrichten. Ursula Blom: “De provincie heeft steeds achter de feiten aan gelopen. Hoewel ze waarschijnlijk juridisch gezien geen verantwoordelijkheid draagt is het goed dat de provincie nu wel verantwoordelijkheid heeft genomen.”

Er werden twee moties aangenomen. De eerste motie, ingediend door het CDA, de PvdA, VVD, D’66, GL en andere partijen, ging over betere communicatie met de bewoners en het verhogen van het kritisch vermogen ten aanzien van toezicht en handhaving bij bodemverontreiniging. Deze motie is aangenomen. Een motie van wantrouwen tegen gedeputeerde de Vries, ingediend door de PVV, werd alleen gesteund door de SGP.

Neem voor meer informatie contact op met Ursula Blom via 0343-516598 / 06-46613912 of ursulablom@ziggo.nl