Door op 8 augustus 2013

“Provincie teveel in zichzelf gekeerd”

De provincie Utrecht is te klein, teveel in zichzelf gekeerd en te weinig gericht op de kansen die regionale en internationale verbanden kunnen bieden. Dat blijkt uit de sterkte-zwakteanalyse die is verricht door het Regionaal Overleg Onderzoek, een overleg van Utrechtse onderzoekers op het terrein van Economie en Arbeidsmarkt.

Als zwakke kant van de provincie Utrecht wordt onder meer genoemd dat de provincie Utrecht een kleine provincie is die daarmee de economische voordelen van schaalgrootte mist. Bovendien ontbreekt volgens de onderzoekers de ambitie voor bestuurlijke samenwerking met Amsterdam in de zogeheten Noordvleugel. Ook is er geen visie op de positionering van Utrecht in Europa. De provincie Utrecht lijkt wat in zichzelf gekeerd.

Daar staat tegenover dat de provincie Utrecht een positief imago heeft, goed bereikbaar is, beschikt over een ‘uitstekend’ woon- en leefklimaat en een overzichtelijke schaalgrootte heeft waardoor het bestuurlijk allemaal niet te complex is.

Als belangrijke kansen voor de provincie Utrecht zien de onderzoekers onder meer het enorme innovatiepotentieel in de provincie, de aanwezigheid van kennisintensieve diensten en de groei van de creatieve industrie en duurzaamheidsinnovaties. Zo zou de provincie Utrecht zich bijvoorbeeld kunnen posititoneren als dienstverlener van Nederland of ‘duurzaamheidsvalley’. (deStadUtrecht.nl)