Door op 21 september 2015

Provincie Utrecht moet energie ambitie verhogen vanwege Klimaatzaak

Vandaag vindt weer de Statenvergadering plaats. Zoals gisteren al vermeld op de website zal de PvdA de opvang van vluchtelingen in de Provincie agenderen. Maar daar blijft het niet bij, ook met betrekking tot de energie ambitie van de Provincie houdt de PvdA het Provinciale bestuur graag scherp.

Zoals het er nu voor staat zijn de ambities van de Provincie Utrecht op het gebied van groene energie te laag. Het doel is minimaal 10% hernieuwbare energie in 2020 en een klimaat neutrale energievoorziening in 2040. De Statenfractie van de PvdA in Utrecht maakt zich zorgen en vindt dat de Provincie de doelstelling moet verhogen. Ali Essousi, woordvoerder van de PvdA zegt: “Met 10% hernieuwbare energie in 2020 zit dit Provinciebestuur onder de landelijke norm van 14%, belangrijk dus om de Provincie hierover aan de tand te voelen”.

De rechtbank heeft op 24 juni 2015 in de Klimaatzaak – aangespannen door de stichting Urgenda – besloten dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen en dat de uitstoot in 2020 een kwart lager moet zijn dan in 1990. Zoals het er nu naar uit ziet gaat de Provincie Utrecht niet de bijdrage leveren om deze doelen te behalen.

“Door de uitspraak in de Klimaatzaak lijkt die 14% niet eens voldoende om onze energiedoelen te halen in 2020”. Om ervoor te zorgen dat de Provincie meer prioriteit gaat stellen aan deze doelstelling stelt de PvdA voor om de energieambitie te verhogen. “Als PvdA Statenfractie streven wij naar 16% hernieuwbare energie in 2020. Aangezien dit Provinciebestuur van ver moet komen hopen wij op zijn minst op aansluiting bij de landelijke norm van 14%.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Ali Essousi: ali.essousi@gmail.com