PvdA bezorgd over nieuwe aanbesteding regiotaxi Utrecht

7 november 2017

De PvdA maakt zich zorgen over de nieuwe aanbesteding van de regiotaxi Utrecht. Afgelopen week werd bekend dat de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht het contract met vervoerder DVG te beëindigen vanwege aanhoudende wanprestaties van DVG.

Het regende al lange tijd klachten over de dienstverlening van DVG, onder andere op de website van het meldpunt regiotaxi van de PvdA. Hoewel de PvdA blij is dat er maatregelen genomen gaan worden, maakt de partij zich ook zorgen. Zo zijn er meldingen binnengekomen van bezorgde chauffeurs die vrezen voor hun baan. Het personeel van DVG verkeert dus in grote onzekerheid over de toekomst.

Het College van Gedeputeerde Staten geeft aan dat ze ernaar streeft om de nieuwe aanbesteding per 1 april 2018 in te laten gaan. In de tussentijd blijft DVG het vervoer verzorgen. Hoe ze ervoor gaan zorgen dat mensen niet nog eens een halfjaar in de kou blijven staan, is niet helemaal duidelijk. “Onacceptabel”, volgens de PvdA.

Prioriteitsritten

Ondanks dat het contract is ontbonden, blijft DVG tijdens de nieuwe aanbesteding rijden. Er zal extra aandacht zijn voor de kwaliteit van de ritten. De provincie zal DVG ondersteunen bij de klachtenafhandeling en er is extra aandacht voor het individueel vervoer via de WMO en prioriteitsritten voor bijvoorbeeld huwelijken en begrafenissen. De twee deelnemende gemeenten en de provincie Utrecht zullen de kwaliteit van de ritten dagelijks meten.

Chauffeurs die nu voor de de regiotaxi werken, zullen conform de CAO kunnen overstappen naar de nieuwe aanbieder van regiotaxi.